2017. október 8., vasárnap

Tükrök játéka

Fordította: Rácz Anita

Nézzük át újra az alábbi képet:

Ahogy az már korábban elhangzott, a négy legfelső sík, plusz a mentális síkon lévő három legfelső alsík a tiszta Fény spirituális birodalmai, ahol más aspektusokkal együtt a szellemünk (monád, az akarat lehorgonyzója) és a lélek (atma, a szeretet lehorgonyzója) lakozik.
A mentális sík közepén lévő szaggatott vonal egy olyan membrán, amely elválasztja a fölötte lévő tiszta Szeretet és Fény ezen magasabb spirituális síkjait és az alatta lévő úgy nevezett személyiség alacsonyabb síkjait. Ne feledjük, hogy minél alacsonyabb a sík, annál sűrűbb az anyag és annál több az anomália. Ez a membrán jelenti azt a pontot, ahol az anyag annyira besűrűsödik, hogy ezen pont alatt elég anomália volt ahhoz, hogy a sötétség és a dualitás létrejöhetett.
Mivel először minden fent alakul ki, majd leszivárog az egyes síkokon, az alacsonyabb síkokat a magasabb síkok egy tükör projekciójának tekinthetjük vagy az alacsonyabb testeket a magasabb testek árnyékának.


Most képzeljük el ugyanezt a kiterjedést, de vízszintes síkon és egyszerűsítsük le szimbolikus célból.
A négy felsőbb sík és a magasabb mentális síkok azok, akik mi magunk, ez a valódi Én. A személyiség alacsonyabb síkjai, melyek a fizikai, a plazma, az éteri, az asztrál/érzelmi és az alacsonyabb mentális síkokból állnak, az Én tükröződései.
A mentális membrán (szaggatott vonal) egy olyan ködfelhő, amely a valódi Én és a tükröződés között helyezkedik el és elhomályosítja a tükröződést a tükörben.
A legtöbb helyen az Univerzumban ez a ködfelhő nagyon vékonynak és átlátszónak tapasztalható. Ezen a bolygón, ahol sok anomália halmozódott fel, sűrű ködként tapasztalható, amin nehezen lehet keresztüllátni.
További pára- és ködréteg áll az Én és tükröződése/tükörképe között e mentális membránon kívül, különösen ezen a bolygón, főleg a plazmasíkon.
Szóval meg kell jegyeznünk, hogy amit itt magunkból látunk, a fizikai testünk az érzelmeinkkel és gondolatainkkal, csak a valódi Énünk tükröződése, mint egy árny a tükörben. A tükör egy varázstükör, amely meg tudja tartani azokat az emlékeket, amelyek kivetülnek benne, ezért még akkor is, ha sűrű köd van, a tükörben megmarad a tükröződés. Emiatt a sűrű köd miatt, mi itt az alacsonyabb síkokon, akik csak tükröződések vagyunk, többnyire elfelejtettük, hogy csak tükröződések vagyunk és elkezdtük elhinni, hogy mi az Én vagyunk.
Bármerre nézünk körül a fizikai, érzelmi és mentális világban, csak tükröződéseket látunk, mint ahogy az összes többi ember, helyek, tárgyak is csak a saját magasabb énjük tükröződései.
Puszta tükröződésekként, akik elfelejtették a valódi önvalójukat, gyakran előfordult ez a tökéletlenség érzése, ami a valódi/magasabb Én szem elől tévesztéséből ered. Ebben a feledékenységben volt egy általános tendencia arra, hogy a beteljesülés érzését keressük a tükröződések világában. Szóval az emberek abban reménykednek, hogy teljesek lesznek és igazolják az identitásukat, úgy, hogy a többi ember pozitív véleményét keresik, azt remélve, hogy a pozitív tapasztalatok és eredmények végül majd igazolni fogják az identitásukat és végül a tükröződésük nem lesz többé olyan homályos. Viszont ez teljesen hiábavaló, mivel a beteljesülés soha nem érkezhet a tükröződések világából, hanem csak az egyén saját felsőbb, valódi Énjével való újrakapcsolódásból.
Beteljesülést keresni a tükröződések világában olyan, mint két tükröt elhelyezni egymás előtt. A tükröződések vég nélkül tükrözik egymást. Ez a világ, ahol elfelejtkeztek a Felsőbb Énről, egy ellemtétes tükrök útvesztője, ahol nem lehetséges megérteni, mi valódi.
Ezért ahhoz, hogy a valódi spirituális áttörések megtörténjenek, az embernek feltétel nélkül el kell engedni minden önigazolással és beteljesüléssel kapcsolatos reményt, ami mások véleményében, saját teljesítményében vagy bármi más körülményben van a tükröződések világából, az alacsonyabb síkokon. Ki kell tisztítani a tükör memóriájában lévő képek összevisszaságát (a mentális, asztrál, éteri, plazma és fizikai testekben és auráikban), amiket ezen alacsonyabb síkokon történt tapasztalatok és körülmények hoztak létre; más szóval megszüntetni az azonosságot a személyiséggel, a tükröződésekkel, a fizikai érzelmi és alacsonyabb mentális világokkal.
És ebben a tisztább perspektívában törekedhetünk arra, hogy végül újra meglássuk a Fényt, melyet a Felsőbb Én küldött. Amikor az alacsonyabb Én/tükröződés nem a tükrök világának irányába tekint, hanem a Felsőbb/Valódi Én irányába, egy Fényhíd jön létre az Én és tükröződése között, ami meg fogja tisztítani a ködöt és a tükröződés nem lesz többé homályos, valódi beteljesülés fog bekövetkezni, mivel a tudatosság és az azonosítás a Valódi/Felsőbb Énben fog központosulni, aki aztán irányítani fog mindent, ami történik. Ez történik mind egyéni szinten, mind az egész teremtésben.

Felszabadítás Most!
A Fény győzelme!

1 megjegyzés:

  1. http://prepareforchange.net/2017/10/18/cobraprepare-for-change-october-2017-interview/

    VálaszTörlés