2017. április 15., szombat

Személyes jegyzetek Cobra március 11-i és 12-i, Tajpeji Felemelkedés Konferenciájáról

Írta: Peter Reed - eredeti cikk: 
Fordította: Takács Anikó, Szabó Lívia, Rácz Anita

...Cobra jóváhagyásával.
Örömteli munka volt ezeket a jegyzeteket összerakni... Élvezzétek. Az alábbi fénykép, "Cobra Tandem", Jialeshuiban, Tajvanban készült, aznap, amikor elküldtem Cobrának a jegyzeteket, áttekintésre. Micsoda tökéletes egybeesés!

Az alábbiak Cobra Felemelkedés Konferenciájáról szóló jegyzeteim és emlékeim kulcsszempontjai, melyen március 11-én és 12-én vettem részt Tajpejben. A konferencia túlszárnyalta minden elképzelésemet és elvárásomat. A végén mindenkivel megosztottam, hogy az életem során történt több lelki mélyponton vagyok túl, és hogy igazán úgy éreztem, hogy Cobra ezen a konferencián elhangzott tanításai legmélyebben, leghelytállóbban és legígéretesebben megfelelnek a saját személyes Felemelkedési pályámnak.... és a bolygóénak. A dőlt betűs szavak és kifejezések az én saját, "belső elgondolásaimat" jelzik, hogy segítsenek tisztázni és érthetőbbé tenni azt a csodás anyagot, amit Cobra előadott, vagy egyszerűen mert nem emlékeztem, vagy nem hallottam tisztán a szót vagy kifejezést, amit Cobra használt. Szintén bátorkodtam más szavakkal kifejteni anyagának némely részét, ugyanezen okok miatt. Ezek a jegyzetek Cobra jóváhagyásával kerülnek nyilvánosságra.
Az itt megfogalmazott szavak olyan közel állnak a lényeghez, amennyire azt amit hallottam és lejegyzeteltem megfelel annak az anyagnak, melyet Cobra adott elő nekünk. Sok információ (egyes meditációk/vizualizációk kivételével, amiket megtanított nekünk és itt nem tüntettem fel) megtalálható Cobra weboldalán: http://2012portal.blogspot.hu/ még több anyaggal együtt. Mindazonáltal, abból amit Cobra mondott nekünk és az én saját "belső elgondolásom" és érzésem alapján, ez az az anyag, ami jelenleg a leghasznosabb számunkra, a felszabadulásunk és a bolygónk felszabadulásának érdekében. Ahogy azt ti is érzékelhetitek, annyira, amennyire én is, nagyon gyorsan közeledünk a Végső Áttörés küszöbéhez, ami majd előidézi az Eseményt. Szintén az alapján, amit Cobra mondott és, ami az én saját érzésem is, Cobra szavai és anyaga mögött az Ellenállási Mozgalom 70 millió lényétől származó energiaátadás áll. Ezt az energiaközvetítést érezhettük, mikor Cobrát beszélni hallottuk a konferencián. Szolgáljanak az itt bemutatottak segítségül és értékül számodra.
Szeretet és áldások és a Fény Győzelme! ........ Peter Reed
A Felemelkedési folyamat idővonalának áttekintése
Azért születtünk meg ezekben az időkben, hogy elősegítsük minden sötétségnek az eltávolítását. A Felemelkedési folyamatunk - mind egyéni, mind bolygó szinten - egy Galaktikus folyamat is, és a "nagy megtisztulás jóslat" része. 225 millió évenként a galaxisunk befejez egy ciklust, és körülbelül 26,000 évente egy szuper hullámot vagy impulzust bocsát ki a középpontjából. Mi ennek az impulzusnak a kezdeti szakaszában vagyunk, amely alapvetően eltávolítja az elsődleges anomáliát, megtisztítja minden sötétség forrását és okozóját. Az 50 éves időkerete ennek az elsődleges anomália eltávolításnak és a bolygónk felszabadításának, amelyben benne vagyunk, 1975-től 2025-ig terjed.
1996-ban jelentős visszalépés történt az arkhónok Afrikában, a Kongó portálon keresztül való belépése miatt, ahol nagy mennyiségű sötétség és negativitás szivárgott be. Azonban 1998. május 17-én egy jelentős visszaállítás történt, melynek eredményeként ennek a negativitásnak a nagy részét eltávolították. Majd a napfogyatkozás folyamán, ez év február 26-án, a globális meditációval elértük a kritikus tömeget, mely túlszárnyalta az elvárásokat, és ennek az arkhón inváziónak a még lényegesebb visszafordítását, és naprendszerünk elsődleges anomáliától való teljes megtisztítását eredményezte.
Yaldabaoth teste, amely a sötét anomáliát jellemző energetikai forma, mely a Naprendszerünk szerte mindenütt jelen volt a plazma síkon, teljesen megsemmisült. Most már csupán a bolygónkat körülvevő Yaldabaoth feje létezik. Ez jelöli a felemelkedési folyamatunk második szakaszának kezdetét. A személyes felemelkedési folyamatunk a fénytestünk aktiválásából áll, és hogy teljesen testet ölt az ÉN VAGYOK Jelenlét. A Plejádiak itt vannak, hogy segítsenek minket ebben, és a bolygónk felemelkedésében is.
Cobra ezután azon termékek tömör ismertetőjébe kezdett, amelyek megvásárolhatók tőle, hogy segítsenek minket felszabadításunk elérésért tett törekvéseinkben, hogy elnyerjük felszabadításunkat, és röviden ismertette, hogy melyik, milyen különböző módon tud minket segíteni. Ezek közé tartoztak tachionizált Cintamani kövek és más különleges kristályok, kövek és termékek. (Sok rendelkezésre áll a weboldalán)
Egy vezetett meditáció következett...
"Lazítsd el a tested és végy egy teljes lélegzetet a plazma testedbe... és lassan teljesen lélegezz ki. Most lélegezz az energiatestedbe... és lélegezz ki. Lassan lélegezz az asztráltestedbe... és teljesen lélegezz ki. Most teljesen lélegezz az érzelmi testedbe... és lazulj el és lélegezz ki.
A Fény teremtménye vagyok... A Fény teremtményei vagyunk... Mi a Fény teremtményei vagyunk, és minden más fényponttal kapcsolódunk és teremtünk. Mi mindannyian fénypontok vagyunk és ezt most megerősítjük. Mind a 100 milliárd csillag a galaxisunkban, a Galaktikus Központi Naphoz kapcsolódik. Minden egyes csillag fényt küld a Naprendszerünkbe, a Napunknak, és a bolygónknak. Amikor a Galaktikus jóslat beteljesül, csak a fény fog maradni. Mindannyian a Fény Galaktikus Teremtményei vagyunk." (Ez egy erőteljes meditáció volt, és ezt mélyen a szívemben és érzelmi testemben is éreztem, mivel könnycseppek törtek fel a szememből.)
A Plazma rövid története és áttekintése
Több milliárd évvel ezelőtt a Galaktikus Központi Faj kiterjedt galaxisunk szerte és "fényvárosokat" hoztak létre, pulzárok formájában.... Ezeket Fibonacci sorozatokban és aranymetszés formájában helyezték el, melyek mindegyiket a Galaktikus Központi Naphoz irányították vissza. A galaxisunk 100000 fényév távolságú keresztben (a fénynek ennyi időbe telik keresztülutazni rajta). A Naprendszerünk egy, a Szíriuszon keresztülhaladó "galaktikus főútvonal" vagy plazmaszál mentén helyezkedik el, amely közvetlenül a Napunkba vezető portálként viselkedik, ami szintén egy portál, szóval nem vesz "időt" igénybe olyan messzire utazni. A Galaktikus Központi Faj most felügyeli a naprendszerünk és bolygónk felszabadítását. Egy nagy plazmafelhő veszi körül a Naprendszerünket, és a chimera csoport ezt használja fel, hogy elrejtse benne a plazma anomáliáját (sötétséget). (Ez most semmisül meg vagy mostanra megsemmisült, ahogyan korábban említve volt.) Mikor a számos angyal és galaktikus teremtmény átutazott a mi naprendszerünkbe, csapdába estek ezen az anomálián belül. Pontosan így és ezért vagyunk ma itt ilyen sokan.
Az anyag három formája: szilárd, cseppfolyós és gáz. Amikor egy bizonyos gázt túlzott mértékben felmelegítenek, ionos gázzá alakul, amely hatalmas mennyiségű energiát tartalmaz - ez a plazma. A galaxisunkon átívelő kozmikus plazmaszálak hihetetlen számú előfordulása a szabadenergia kulcsa. A plazma villámlás és aurora borealis formájában válik láthatóvá a világunkban. Az éteri plazma is óriási mennyiségű információt tartalmaz. A reakciók és érzelmek a plazmában növekednek a tobozmirigy csakrában és az agyalapi mirigyben, majd továbbítódnak a fizikai síkra és a valóságunkká válnak. (Azt hiszem, az érzelmek ezért játszanak olyan nagy szerepet a teremtés folyamatában és abban, hogyan teremtjük meg valóságunkat.) A cabal elhelyezett egy skaláris plazmahálózatot az agyban (a számítógépes szoftverprogramokhoz hasonlóan), hogy megakadályozzák a magasabb tudatossághoz való hozzáférésünket. A betegségek 95%-a e negatív plazmahálózat eredményeként alakul ki. Az antigravitációs plazmameghajtó egy hidat vagy portált teremt a fizikai és a nem-fizikai között és így nincs "sebesség, gravitáció vagy tényleges tömeg". Ugyanezt a "metafizikát" használják a plazma állóhullámban, amely az űrben továbbítja az elektronokat. Ez az, amit Tesla felfedezett. Olyan eszközöket hozott létre, melyek képesek voltak továbbítani az elektronokat (elektromosságot) vezetékek nélkül. Őt és a felfedezéseit is kiiktatta a cabal.
Új Atlantisz Energiarács
Eredetileg a Föld Egyenlítője máshol helyezkedett el a Föld körül. Keresztülhaladt az Atlanti-óceán északi részén, valamint az akkor létező atlantiszi kontinensen és lefele Dél-Amerikán, Perun és Chilén keresztül. Az atlantiszi póluseltolódás, ami egy technológiának volt köszönhető, mai helyére tolta el az Egyenlítőt. Idővel a Ley-vonal rendszert eltérítették a sötét erők. Az Új Atlantisz projektet a 17. században kezdte el néhány ember, köztük St. Germain, aki Francis Bacon inkarnációja volt (aki a Shakespeare kódnév alatt tevékenykedett), hogy visszaköveteljék az energiarácsot a Fényerők számára.
A Befejezetlen munka c. könyv erről a projektről szól. Az Antarktisznak kulcsfontosságú szerepe van ebben az új energiarácsban, ahol a cabal az elmúlt civilizációk maradványit és azokat az információkat rejtegeti, melyek részben a (közel)jövőben kerülnek majd napvilágra. Ez az egyik oka annak, hogy a nácik földeket vettek ott és megszállták ezt a területet. Más kulcsfontosságú helyek az Adeni-öböl (Szaúd-Arábiában), Srí Lanka és az Amazonas-folyó deltája. E maradványok nagy része sekély vízben, a homokban található. A dolgok oly mértékben haladtak előre, hogy a cabal nagyon fél az űrhajóktól (Galaktikus Központi Faj). A cabal legerősebb radarállomásai, melyekkel a földönkívüli tevékenységeket ellenőrzik, Maui-n és Diego Garcia szigetén találhatók. Azonban az űrhajókat nem tudják észlelni, mivel azok a plazmafelhő belsejében helyezkednek el. (Ugyanezzel a technológiával rejtenek el sok földönkívüli űrhajót, melyek lentikuláris vagy más formájú felhőkként jelennek meg.)
Észak-Tajvanon van a (galaktikus és földi) Fényerők legnagyobb föld alatti projektje (60kmx100km-en), amely 1 milliárd plejádinak ad otthont és fokozatosan terjeszkedik, hogy 3 milliárd plejádinak adhasson otthont. Teleportációs eszközöket és 1000 tonna aranyat tartanak itt. 2016. július 26-án a tajvani Felemelkedés konferencián hatalmas energiaáttörés történt a bolygó számára. Ez a terület fontos stratégiai pontnak számít az energiarácsban és nagyban segíti a végső áttörést a bolygó számára a Sárkány család segítségével. (Az első tajvani utam során, amikor a konferenciára érkeztem, kézzelfoghatóan éreztem és láttam a terület Fényenergiáját a csodálatos tajvani Fénymunkások szívében és szemében.) A Sárkány család története a Ming Dinasztia uralkodásának végére nyúlik vissza, amikor a mongóliai mandzsúriaiak (a Ching dinasztiából, akik nem kínaiak voltak) Kínába érkeztek. Az eredeti Mingek harcos és spirituális család is voltak, akik a föld alá mentek és Tajvanba emigráltak. A jezsuiták és a Rothschildok azért robbantották ki az ópiumháborút, hogy elfojtsák a kínaiak spirituális fejlődését. A II. világháború után a Sárkány családok beszivárogtak a kínai társadalomba. Így a jelenlegi Sárkány család kapcsolatban áll a ezzel az Észak-Tajvanon lévő föld alatti bázissal és nagyon aktívan vesznek részt bolygónk felszabadításában, több szinten is. A tajvaniak, Anthem Chang alapításával, egy Fénymunkásokból álló elég nagy csoportot hoztak létre, hogy hatással legyenek a felszabadulásunkra.
Mi, a bolygó felszínén vagyunk a a Kompressziós Áttörés előidézői, és segítünk létrehozni a Cintamani rácsot a bolygón. Plazma energia (tachionok) létezik ezekben a kövekben, és áramlik keresztül rajtuk, segít közvetíteni és leföldelni a Fényt a Földön. Az Agarthaiak kérték, hogy hozzuk a Cintamani köveket barlangokba... minél mélyebbre, annál jobb, hogy örvényeket hozzunk létre, és, hogy Angyali Teremtményeket horgonyozzunk le. Szintén segítenek a plazma tisztításában, és Yaldabaoth fejének bolygó felszíne körüli eltávolításában. Egy másik eredménye a globális meditációnknak az utolsó napfogyatkozáskor, hogy Szíriában az 5 Istennő örvény közül 4 felszabadult.
Mielőtt magasabb tudati szintekre léphetnénk, meg kell szabadítani magunkat a sötétségtől...meg kell szabadulnunk az elsődleges paktumtól, melyek olyan szerződések, amiket az inkarnálódásunk idején kötöttünk...és ily módon vissza kell követelnünk a szuverenitásunkat és ismét szabaddá kell válnunk. Ezek a szerződések a testben és az elmében kerültek rögzítésre, így ezeket a megállapodásokat törölnünk kell, nem az egyén, hanem a lélek szintjén.
Szuverenitásunk megerősítésének egyik módja, ha az alábbit ismételjük:
"ÉN VAGYOK, az ÉN VAGYOK jelenlétem nevében.
ÉN VAGYOK a Fényerők nevében...
Törlöm és megsemmisítem a sötét erőkkel kötött összes szerződésem
és elrendelem, hogy törlődjön minden következmény és szerződés
a múltból, jelenből és jövőből."
Éterikus implantátumok
Az egyik alapvető szerződés, melyet kötöttünk, hogy implantálttá válunk. Cobra röviden beszélt a dinamikáról, amit az implantátum jelent. Az Univerzumban minden egy tórusz (A tórusz egy forgástest, amely egy körlemezt egy vele komplanáris tengely körül elforgatva generálható), így például az összes energia dinamikája gyűrűs formában jeleníthető meg. Például a fánk, mely esetében az energia be- és kigyűrűzik az alján és a tetején,...minden a galaxisoktól elkezdve, a Földön keresztül, a testünkig és az implantátumokig. Egy éterikus implantátum lényege egy fekete lyukból van, mely vonzza a negatív energia plazmát. Az Esemény után ezek az implantátumok el lesznek távolítva (mint a negatív anomália forrása, és a plazma fel fog oszlani). Addig pedig van néhány eszköz és meditáció, amivel eltávolíthatjuk negatív hatásait. (Az egyik ilyen módszert írta le "Freddy Ground Crew" Untwine blogján néhány évvel ezelőtt 
Cobra most először mutatott be egy olyan (erőteljes) technikát, melyet Implantátum Kristály Eltávolításnak hívnak (mely az összes implantátummal kapcsolatos próbálkozásom tekintetében, nagyon hatékonynak érződik a negatív hatások minimalizálásában, ha nem a teljes feloldásában).
Az agyalapi- és tobozmirigy csakrái
Az agyalapi- és a tobozmirigy csakrái a fej középső területén kapcsolódnak egymáshoz. Ezek kötik össze a fizikai testünket magasabb elektromágneses mezőkkel, frekvenciákkal (és dimenziókkal). A cabal ügyes stratégaként, sikeresen vetett be olyan módszereket, melyek elsorvasztják a tobozmirigy és agyalapi mirigy csakráit és magukat a mirigyeket, és ily módon blokkolják a kapcsolódást Felsőbb énünkkel, valamint a tudatunk magasabb szintjeivel. Mindemellett szabályozzák az immunrendszert, a többi csakrát, valamint az érzelmi és mentális testünket, illetve képesek visszafordítani az öregedési folyamatot. Lényegében ezek kapcsolják össze a fizikai testünket a lelkünkkel. Vannak módszerek, melyekkel aktiválhatjuk őket, ezek közül az egyik az aranykolloid. Ezek után Cobra átadta nekünk az agyalapi- és tobozmirigy csakránk aktiválásához szükséges módszert/meditációt.
"ÉN VAGYOK" jelenlét
Mikor kijelentjük és behívjuk az "ÉN VAGYOK" jelenlétet, megerősítjük a Magunk jelenlétét. Ez nem fizikai, vagy szellemi minőség, ez színtiszta fény, és ez a mi belső, igaz önvalónk, mely korlátlan hatalommal rendelkezik. Egyetlen ember, aki teljes "ÉN VAGYOK" jelenléttel, valamint tökéletes tudatossággal rendelkezik, képes lehetne felszabadítani a bolygót. Ez a mi gyémánt fénytestünk (Merkaba), és ugyanazzal a geometriai formával rendelkezik, mint a Földünk, az Anyahajók, a csillagok és a galaxisok. Felhasználható intergalaktikus utazásra, ugyanúgy, mint ahogy magunk védelmére is.
Ezt a Fényjárművet úgy tudjuk egyfajta módon leírni, mint egy függőleges homokóra, a tetejéből az aljába áramló energiákkal (Északi- és Déli-sark), mely középtájon (ez a szív) összefut. Ezenkívül egy horizontális korong forma pedig fénysebességgel forog a középen összetartó pont körül. (Meg fogok osztani a jövőben egy diagramot erről a formáról Cobra jóváhagyásával). Létezik egy folyamat, mely aktiválja a fénytestünket, amitől az "ÉN VAGYOK" jelenlét összeolvad a fizikai testünkkel a felemelkedési oszlopon keresztül. A folyamat magába foglalja ennek a jelenlétnek a behívását a következők kijelentésével: "Felszólítom a Színtiszta Fehér Fénypillért, hogy szálljon alá hozzám és öleljen körbe. Felszólítom a "VAGYOK, AKI VAGYOK" Jelenlétet, hogy csatlakozzon hozzám, és váljon velem eggyé."
Ez az egyéni felemelkedési folyamatnak a magja, melyet bármikor be lehet hívni.
Galaktikus Fénysugár Beavatás
Cobra ezek után beszélt nekünk a különféle Galaktikus Fénysugár, illetve Felemelkedett Mester Sugár Beavatásokról, melyekre lehetőségünk nyílt feliratkozni, mivel ezeket a konferenciára szánt időn kívül tartották. Összesen három alkalomra lehetett jelentkezni. Mindegyik sugár rendelkezett egy sajátos, beavatással megegyező minőséggel, ahogy elmondta. Beszélt arról is, mi fog történni, és mi hogyan foghatunk hozzá a beavatáshoz, valamint azt is, hogy hogyan gyakorolhatjuk azt naponta kétszer.
Második nap - Manifesztáció
Cobra előadást tartott a teremtés folyamatáról, és elmagyarázta, hogyan használták fel ezt a Rothschildok arra, hogy hatalomra törjenek és uralják az egész bolygót. Teljes mértékben őszintének kell lennünk önmagunkkal szemben, és elegendő tudatossággal kell rendelkeznünk életünkben ahhoz, hogy lássuk, hogyan és miért választjuk azokat a dolgokat, amiket választunk... máskülönben döntésünk eltorzul, életünk pedig elterelődik valós szándékunktól. Erre lehet egy példa, mikor valakinek az édesapja jóváhagyására van szüksége, hogy az orvosi pályát válassza és orvossá váljon. Majd az élete egy későbbi szakaszában ezt felismeri, és választ magának egy teljesen más jellegű hivatást...valami olyat, melyet elsősorban igazából a szive diktál. A félelmeink szintén eltorzíthatják és gátolhatják az erőt, hogy meglássuk és azt válasszuk, amit ténylegesen meg akarunk teremteni, és ezt a fent említett példa jól illusztrálja.
A félelem kizárólag őszinteség hiányában képes teremteni. A teremtés folyamatának három egyszerű lépése van: 1.) Elhatározás, 2.) Szándék/Behívás, 3.) Választás. Minden gondolat és minden tett hullámokat ver a tudat végtelen tengerén. Sokkal nagyobb hatalmunk van, mint ahogy azt gondoljuk. Akik a legnagyobb "ÉN VAGYOK" jelenléttel rendelkeznek, mindezt már tudják. Az "ÉN VAGYOK" jelenlétünk a meggyőződéseink energiájából ered. A gondolataink megszűrik ezt az energiát bizonyos frekvenciákkal, majd az még keresztül megy az érzelmeink szűrőjén is, végül pedig leképződik a fizikai valóságunkba. A hitünk megváltoztathatja a világot. Mi alakítjuk ennek a bolygónak a valóságát, és intenzív erők segítenek bennünket a bolygón kívül és belül, így nem kell félnünk kérni, amit igazán akarunk. St. Germain azt mondta, kérd, és megadatik.
Az elhatározás sokkal, de sokkal hatékonyabb, ha az "ÉN VAGYOK" jelenlétből származik. Kristálytisztán kell megfogalmaznunk, mit szeretnénk és állhatatosnak kell lennünk, nem szabad, hogy hullámzóak legyenek gondolataink. Megéri rászánni az időt a dolgok tisztázására. A cabal próbál minket eltéríteni az által, hogy elhiteti velünk, önző dolog tudni, hogy mit akarunk és megdolgozni érte. Az Esemény után a teremtés sokkal gyorsabban fog zajlani, azonnal az 5. dimenzióban.
A behívás és akarat magába foglalja az érzelmeink felhasználását, mint az energiaáramlást hajtó erőt, valamint a kívánt dolog meghatározását irányzó részletek elképzelését és vizualizációját. Várjuk izgalommal, de ne megszállott módjára, és valójában "el kell engedni". És történjen bármi, soha ne adjuk fel, amire igazán vágyunk. A Rothschildok tisztában voltak ezekkel a szabályokkal és folyamatosan meg is őrizték 70 éven keresztül tekintet nélkül arra, mennyire nehezen mentek a dolgaik. Elismerés!
Cselekedni annyit jelent, hogy fizikailag megtesszük, megcselekedjük azokat a dolgokat, amelyekhez elhivatottságot érzünk korábbi döntéseink alapján, és behívjuk az életünkbe, amit szeretnénk...amitől megtapasztalod az általad áhított manifesztáció energiáját...és sejtszintű nyelveddé válik. Az én esetemben erre lehet egy példa, a vágyam, a döntésem, és annak behívása, hogy találkozom az ikerlelkemmel. Sok nőn keresztül érzem az energiájának jelenlétét, akikkel találkozom, és felismerem az Istennő megtestesülését, illetve felismerem bennük azokat a kvalitásokat, melyekkel szeretném, ha a partnerem rendelkezne (és hálás vagyok értük, ez pedig a második lépés része).
Nemrégiben elhatároztam, úgy jövök el Taiwanra (az USA-ból) és Cobra Konferenciájára, hogy fennáll a vele való találkozás lehetősége, mely a cselekvés harmadik lépését jelentené. Habár nem találkoztam vele az itt eltöltött egy hónap alatt, mégis sokkal közelebb érzem itt magam az ÉN VAGYOK jelenlétemhez és őhozzá, és ahhoz, hogy találkozom vele azokon a hölgyeken, "angyalokon" keresztül, akikkel Taiwanon találkozom. Amit próbálok itt körülírni, az egy példája a "valóságunk alakításához" használt energia növekedésének és elismerésének, melyről egy következő bekezdésben esik szó. Cobra azt is említette, hogy a lélektársunkkal való találkozás sokkal könnyebben és sokkal nagyobb valószínűséggel fog megtörténni az Esemény után.
Demanifesztációs Szűrők
Ugyanazon a módon, ahogyan megteremtünk valamit, meg nem teremtetté is tudunk tenni dolgokat. Egyszerűen kijelentjük, hogy "Nem akarom".
Az életünkben lévő sok olyan dolog, melyet nem szeretünk, csak azért létezik, mert nem hoztuk meg azt a döntést, hogy nemet mondunk rájuk. Hatalmunkban áll szimplán magunk mögött hagyni embereket, és elutasítani a velük való találkozást. Ezt kezdhetjük a közvetlen környezetünkben lévő dolgokkal, úgy mint a javak, otthon, kapcsolatok, stb. és kiterjeszthetjük az egész planétára. Ha 144.000 ember mondana abszolút nemet (a cabal felettünk való uralmára), az a Végső áttörés bekövetkeztét eredményezné. Meg kell hoznunk a döntést és tartanunk kell a fókuszt.
A valóság alakítása
A valóság mindig végtelenül manifesztálódik, illetve teremtődik egy állandó folyamban.... mindig a jelen pillanattól kezdve. Ha felismerjük, mi működik a mi életünkben, és hálásak vagyunk azért, amink már megvan, kiterjeszthetjük ezt az áramlást, hogy megteremtsük, amit akarunk. Figyelnünk kell az energiaáramlásra, és hálával kell lennünk, így nőni fog a teremtő erőnk. Ha észrevesszük a dolgok szinkronicitását, arra is rájöhetünk, hogyan kapcsolódunk ehhez az áramlásunkhoz és a valóság alakításához, teremtéséhez. A belső vezetésed felismerésével pedig tovább is fejlesztheted. Légy hajlandó folyamatosan és rendszeresen megtenni a következő lépést az általad elérni kívánt valóság felé, és hogy kilépj a komfort zónádból.
A valóságunk szférái javarészt rendelkeznek egy bizonyos kiterjedéssel, melyet behatárol a komfort zónánk. Légy hajlandó kiszélesíteni ezt a szférát azáltal, hogy fizikailag megtapasztalod a körülötted és a benned növekvő energiamezőt (mindenféle ítélet nélkül). Mindemellett, magasabb célokat kitűzve, megerősítve a hitünket, kitágíthatjuk a valóságunk szféráit. (Talán én is felteszek ide egy diagramot az örvényről, két egymás felé mutató gyűrűs kúppal és bejelölöm rajta a manifesztációs idővonalat, hasonlóképpen, ahogy Cobra is tette a konferencián.)

Cobra aztán arra kért bennünket nagyon fizikai módon, hogy foglaljuk le magunkat a manifesztációs folyamattal. (Előző nap arra kért minket, hogy hozzunk magunkkal magazinokat, nagyobb darab papírokat, ollót, és ragasztót az előadásra). Kisebb csoportokat alakítottunk ki, hogy megosszuk egymással a hozott eszközöket, majd arra kért bennünket, vágjunk ki olyan képeket a magazinokból, amelyek tükrözik azt, amit teremteni kívánunk az életünkbe, életmódunkba. Mikor kellő mennyiségű kép gyűlt össze, felragasztottuk őket a nagyobb papírokra. Rengeteg időt hagyott számunkra, hogy mindezt elvégezzük. Remek szórakozás és lebilincselő folyamat volt ez számomra és szerintem mindannyiunk számára.
A képek, amiket én találtam és kivágtam, nagyon közel álltak azokhoz a dolgokhoz, melyekre egész életemben szívből vágytam. Mikor felragasztottam őket, egy nagyon erőteljes megjelenítését kaptam annak, amit szeretnék megteremteni az életemben. Cobra azt mondta, hogy vizualizálhatjuk a képeinket egy energiamezőként, mely spirálisan örvénylik felénk (belehatolván a lényünkbe). Közben magunkban ismételhetjük: "Az én 'ÉN VAGYOK' jelenlétem engeriaörvényt (cserét) teremt a bolygóval és vonzza azokat a helyzeteket, melyeket én hoztam létre, hozok létre a valóságomban/életemben."
Fényövezetek létrehozása
Cobra megismertette velünk azt a mozgalmat, mely fényövezetek és fényközösségek létrehozását irányozza a bolygón, amely majd az Új Atlantisz hálózat része lesz. Az összes közösség harmonikus kapcsolatban lesz önmagával és más Fényközösségekkel is, valamint képes lesz a Belső Földbéli csoportokkal való együttműködésre is. Ez lesz bolygónkon az Új Valóság kezdete. Cobra bemutatta Alexet, aki bővebben is mesélt nekünk e közösség alapításáról, valamint arról, hogy fogja a közösség felhasználni a lézer technológiát, illetve a szabadenergia forrásokat, és készülékeket.
Beszélt a Fény Mandala technológiájáról (http://www.light-mandalas.com/what-we-do.html . ugyanez a honlap elérhető Cobra blogjáról is http://2012portal.blogspot.hu/), mely szakrális koherens fényt használ fel a Fény Mandala eszközökön keresztül, melyek a koherens fény szakrális geometrikus terét bocsátják ki a kristályrácsos szerkezeten keresztül, és így egyedülálló módon rezonáló bio-kompatibilis fotonmezőt állítanak elő. (Mikor ez alkalommal hallottam Cobrát és Alexet beszélni, izgatottá váltam, és magával ragadott a gondolat, hogy részese lehetnék ennek az első fényközösségnek. Csábított a Fény Mandala kipróbálásának lehetősége is, mely lenyűgöző volt.)
(A Light Mandala magyarországi bevezetése is hamarosan megtörténik, már folyik az oktatásunk. Hamarosan beszámolunk róla. - a szerk.)
Felemelkedés Oszlop - Fénypillér
A Naprendszerben mostanában végbemenő tisztító műveletek óta, melyek a Yaldabaoth testét, a plazma térben található negatív anomáliát érintik, a plejádi űrhajók a Föld felszínétől számított 12.000 km-en épp csak kívül eső tartományban képesek állomásozni, mely pont Yaldabaoth feje felett található, ami egyébként még mindig beborítja a Földet. Legnagyobb részben láthatatlanok maradnak számunkra és a cabal számára is (habár a cabal tisztában van létezésükkel és nagyon fél is tőlük). Bármikor létesíthetünk tudatos kapcsolatot az űrhajókkal, ha egy fényoszlopot vizualizálunk, mely összeköti a testünket, a Földet még mindig körülvevő elsődleges anomálián keresztül, a fent állomásozó hajóval.
Örömmel fogadják a kapcsolatfelvételünket, és minél többször vesszük fel velük a kapcsolatot, annál aktívabban fogják keresni a velünk való kapcsolatot. A galaktikus testvéreinkhez való kapcsolódás, ugyanúgy, mint a földi Fénymunkás testvéreinkhez való kapcsolódás, elősegíti az Esemény megteremtését. Minden alkalommal, mikor a Fátylat áttörjük, pszichésen, vagy fizikailag, az elsődleges anomália oldódik. Ahányszor összekapcsoljuk szívünket, a Fényt a szívünkhöz, és mások Fényéhez a bolygón, növeljük és földeljük a Fényt. Minden Cobra által közzétett bejegyzés a 70 milliós Ellenállási Mozgalom magasabb erőitől származik.
A Fény győzelme!

6 megjegyzés:

 1. Van egy érdekes technika, amit a magyarok ismernek, és a magyaroknak ez a legnagyobb védelmük, és ezzel emelik a fényüket. Ha ezt teszik, akkor a nép is emelkedik, sőt azok is rendbe jönnek, akik vallásosak. Nem titok, de érdekes módon még sem ismerik. Ez a technika a mag technikája. A lényege, hogy bármi ért, akár ártó szándék, akár jó szándék,de a múltban elszenvedett dolgokat is, tehát mindent beküldenek a magjukba, vissza a feladónak, úgy, hogy rám semmilyen hatással ne legyen. Még az sem számít, hogy nem tudják, mi a mag, vagy hogy merre is van a mag. Egyszerűen csak átélik, mint egy életképet, hogy az ártó energiák a magba mennek. A magnak van egy olyan hatása, hogy amit beküldtél, azt az illető, aki küldte neked az ártást, többszörösen fogja vissza kapni. Ha például el akarja szívni valaki az életenergiádat, akkor ezt beküldöd a magodba, úgy, hogy bármilyen érzést is kelt e tény benned, azt mind beküldöd, addig, míg bármi harag, méreg, ellenszenv is marad benned. Lényegében ekkor az aki elakarta szívni az élet energiáidat, azt veszi észre, hogy elkezd sokkal nagyobb erővel az energiája elveszni, mint ahogy azt ő akarta a másikkal. Arra jön rá, hogy az illető sokkal erősebb, mint ő, tehát nem fog még egyszer támadni, mert megint rászúr. Ha valaki meg nagyon ellenáll ekkor, akkor még meg is halhat, és nem számít, hány éves, de az biztos, le lesz rendesen véve az életenergiája, fénye annak aki támadott, és így visszakapja azt amit másnak szánt. A legjobb védekezés a támadás. Ezzel a technikával lehet emelni egy ember-asszony, nép fényét. Fel lehet egészen a magasságokba emelni egy népet, sőt az egész bolygót, és rajta mindenkit. Semmi mást nem kell tenni, mint szeretni, és ezt a szeretetet kell beküldeni a magba, szintén életkép szerint kell átélni. Ekkor is a szeretet, sokkal nagyobb lesz, mikor a küldő visszakapja, és ez a plusz szeretet, amit a magod hozzátett emeli az illető fényét. Olyannal kell ezt megtenni, aki ténylegesen létezik, tehát szellemekkel, akit most isteneknek nevezel ne tedd meg, mert ezek fikciók, és a fikcióidnak ne adj energiát, fényt. Ha saját ártó szándékodat küldöd be a magodba, még ha azt másnak címezted, azt egyszerre visszakapod, és ugye hatványozottan fogod átélni. Ez az egyszerű technika miatt nem lehet a magyaroknak ártani sem, ha ők úgy akarják. Ennél már csak az a nagyobb védelem, mikor kialakítasz magad körül egy szeretet teret ebből a sok szeretetből, de ez is úgy épül fel, hogy mindenkinek folyamatosan küldesz szeretetet és attól visszakapod. Elárulom, ha Jézus nem egyezett volna bele, hogy megtörténjen vele, ami megtörtént, egy újjal senki nem nyúlhatott volna hozzá, mert akkor a volt a szeretet tere. Nem kell elhinni amit mondok, de ha megteszitek, akkor rájöttök, hogy igazam van, és lehet csodálkozni. Ehhez az kell, hogy mások küldjék vissza a szereteted neked, és persze te is küld a másiknak, tehát mindenki ismerje e technikát. Kis gyakorlással mindenki elsajátíthatja, aki érző lény, tehát van magja. Ha ezt a technikát használja valaki, akkor biztos, hogy megszűnik a büdössége az or-szagban, ha sokat ártott a lényeknek, embereknek.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. NAGYON KÖSZÖNÖM EZT A TÁJÉKOZTATÁST! IGEN HASZNOS VOLT!
   ÁLDÁS ÉS A FÉNY LEGYEN VELED!

   Törlés
 2. Ugye nem baj, ha nem mindennel értek egyet, amit a fenti cikkben le van írva. Példát is mondok erre: "A teremtés folyamatának három egyszerű lépése van: 1.) Elhatározás, 2.) Szándék/Behívás, 3.) Választás." Lényegében amit leírtam, ha az idézett mondat alapján teszed meg, az semmi más, mint az elme teremtése, amit most isten teremtésének mondanak, még akkor is, ha sokan ezen szörnyülködnek. Valójában úgy kell megtenni, hogy egyszerűen megteszed. Sem elhatározásnak, sem szándéknak, sem választásnak, sem semminek nem szabad jelen lennie, mikor megteszed, hogy mindent, számodra kellemest, és kellemetlent is beküldesz a magodba. -Ebben a zsidóknak, a semmitáknak igazuk van, hogy semminek nem lehet jelen lennie, mert a jelet a teremtés hozza létre, tehát egy következmény. Sok mindent meg a zsidók is eltorzítanak, ahogy minden vallás. A héber népnek van héber nyelve, és nem a zsidóknak, a zsidó vallásúaknak. Ezt nagyon összekeverik. Lényegében amit fel tudsz fogni a világból azt küld be a magodba. Ha ez egy bolygó, akkor a bolygót, ha ez egy esemény, akkor azt az eseményt. Ha az egész világmindenséget fel tudod fogni, akkor az egész világmindenséget küld be a magodba. A magyar nyelvben nagyon jól kijön, miért nem teszem meg a teremtés folyamatakor azokat a lépéseket,amiket idéztem. Ha érdekel valakit, akkor kérdezzen rá, vagy jöjjön rá maga. Akinek meg van a kapcsolata magával, a magjával az úgy is rá fog jönni ezekre,ezért nem térek erre ki. A magyarban az is kijön, hogy ez a három pont, ez a három szó, miért köthetők az elméhez. Ha már három teljesen azonosan használt pont, az már gyanús kell hogy legyen. Mindig egy folyamatot keress, és abból kétfelé válik így két folyamat lesz,és ez a hármasság. Tehát van egy fő folyamat, és abból lesz két mellék folyamat, vagy fordítva, mikor egyesülnek a folyamatok.Ez valójában nem kör, csak a fa szerkezet. Azért korona csakra, mert onnan ágazik szét a korona ágai, és azért gyökér csakra, mert ott ágazik szét a gyökér mindenki felé, a mindenség felé.

  VálaszTörlés
 3. "ÉN VAGYOK" a magyarban azt jelenti, hogy az ELME VAGYOK, GONDOLATI PIRAMIS VAGYOK, de jelenti ahogy most félreértik, hogy isten vagyok. Ez az "ÉN VAGYOK" kifejezés, és amiket felsoroltam, mind az elme átverése, mert nem a magodra figyelsz, hanem az elméd által létrehozott gondolataidra. Ha ilyen gondolatokat kimondasz élőszóban, akkor a szóba energiát raksz bele, és meg fog valósulni, mert elhitted, még akkor is , amikor azt mondod,hogy nem hiszed el, és már hat a tetteidre, a tenni-valódra, és el is téríthet a valóságtól. Nagyon vigyázni kell, mit mondasz, mert amit kimondasz, az megvalósul. Magam megkértem a magomat, hogy csak az valósuljon meg, amivel nem ártok, pont azért, hogy megakadályozzam, hogy bárkinek is ártsak. a magom ezt tudja, de a megerősítés sosem árt, akár többször is. Ismétlés a tudás anyja, így nem felejtem el, ha még is kellemetlenség történik velem, és elfelejtem , mit is kell tenni a kellemetlen, és jó helyzetekben.

  VálaszTörlés
 4. Valahol láttam egy olyan meditációt, amiben a fa struktúrát használták. Sajnos, akkor nem jegyeztem meg, sőt el sem olvastam rendesen. A lényeg,hogy az életfát a magyarok is használják. Valójában ez is hozzátartozik a teljes maggal kapcsolatos technikához, amiről írtam eddig. Az életfa törzse az emberi test. A korona csakrádból ágazik szét az életfa koronája, ágai, és eljut mindenkihez, akik rendelkeznek maggal, tehát minden lényhez, még az atomokhoz is. Az életfa gyökere a gyökércsakrádból ágazik szét minden lényhez egészen az atomokig, amiknek magjuk van. Nem kell felsorolni, mert igen hosszú a felsorolás, és még kihagynád azokat akiket semmiképpen nem akarnál kihagyni. A mag a szív magasságában, középen, belül, a belsőben található pont. A magyarok legtöbbször ezen a kapun át távoznak ebből a létből. A belső egy kapu, amely közvetlenül az egységbe vezet. Ha nem tudod mi a a mag, a szikrád tudja, tehát ha a mag jut eszedbe, akkor pontosan tudja a szikrád, miről is beszélsz, így bármikor a gyakorlatot elvégezheted. Az életképet kell megélni. Az életkép megélés, olyan mintha a valóságban is megtörtént. Nem képzelegni kell, mert a képzeletet az elméd kreálja, találja ki neked a gondolatok segítségével.
  A szeretet útja: - A magodból kiárasztod a szeretetet, amely bemegy a szívedbe, ott kétfelé válik. Az egyik ág felmegy a gerinceden a koronacsakrán át mindenkihez akinek magja van. A másik ág a gerinceden lefelé megy a gyökércsakrán át mindenkihez akinek magja van. A bejövő bármilyen energia, akár számodra kellemes, akár kellemetlen, mert ugye neked mindegy milyen energiák, mert nem hatnak rád, tehát e mindenkitől bejövő energiákat amik a korona, és a gyökér csakrákon keresztül jönnek, a szívben egyesülnek, majd a magba mennek tovább, mindegyik energia oda, ahová tartozik. Ha ez az oda vissza energia áramlás folyamatod, akkor létre is hoztad a szeretett tered. A szeretett tered, valójában más lények szeretete hozza létre, ezért ha nagy, erős szeretett teret akarsz, akkor mindenkinek elküldöd a szereteted, és amikor visszakapod, abból lesz a szeretett tered. Magad nem tudod a szeretett tered létrehozni, csak a többi lény, fény tudja ezt neked megtenni. Attól függ, mekkora teret tudsz átfogni, vagyis mennyire vagy nyitott, mert azokkal a lényekkel tudod e szeretet beszélgetést fenntartani, és ez határozza meg a szeretet tered nagyságát. Ha egy falura vagy nyitott, akkor ők, míg ha egy bolygón lévőkre vagy nyitott akkor a bolygón élők hozzák létre neked a szeretett tered. Ha szeretetet használsz, akkor az életfa is szeretetből épül fel, és nem fényből. Ha életenergiát használsz, akkor abból fog felépülni, tehát bármire alkalmazható, amire épp kell, mert mindent a mag ad, magad. Ezt a technikát sokan tudatlanul is használják, de most tudatossá kell tenni. Nem szabad összekeverni a mag és a szív fogalmát, és feladatát. Valójában Szófián, a föld anyán az maradhat, aki magyarrá válik, de ehhez nem kell a magyar kultúrát, és nyelvet ismerni. Magyar az, aki ismeri a magot, és megtudja a kiárasztást, és bevonzást tenni, amiről írtam, tehát az életfát tudja használni, a maggal együtt tudatosan. Erre lesz kb 15-16 év, szóval mindenki meg tudja tenni, ha végigviszi a folyamatot. Amikor a maggal meg van a folyamatos kapcsolat, akkor nem az énre figyelsz, majd mikor megszüntetted a köreidet, ezzel az örvényt, akkor kezded az egyenes úton a haladást, és eljutsz a maggal való egyesüléshez, tehát az egységbe lépéshez. Ekkor lesz az amit felemelkedésnek neveznek, és krisztussá válik mindenki, ha így jobban ismered. Az esemény az, amikor a segítséget az egységből az Ég Atyától, Nagyboldogasszonytól megkapod. Megtudod, milyen is az, mikor szeretnek, ha ezt elfelejtetted. A szeretetben rengeteg információ van benne. Magam így nevezem. Elmondtam mindent ami ezzel kapcsolatos. Bármilyen kérdésed van, a magod megadja a választ. Ha tudok magam is segítek, de a legjobb segítség, ha küldök mindenkinek szeretetet.

  VálaszTörlés
 5. Köszönöm szépen, tanúságos, Dániel

  VálaszTörlés