2016. december 13., kedd

Heti Felemelkedés Meditáció és Meditáció Szíriáért / Weekly Ascension Meditation and Meditation for Syria


A magyarországi Rózsa Rendje második találkozóját Pécs városában fogja megrendezni 2016. december 18-án. Az Istennői energiák pécsi lehorgonyzásával egy időben a Rend tagjai kapcsolódni fognak a szíriai Istennő örvénnyel és meditálni fognak, úgy, hogy vizualizálják, amint ez az ősi halaf cserépedény az egész szíriai pentagramma fölött forog, amely megerősíti az Istennő örvényt ezen a területen és eltávolítja a sötétséget ebből a régióból és az egész világról. Ez a halaf cserépedény, amely 7000 évvel ezelőtt készült, szakrális geometriai kódokat tartalmaz, amelyek aktiválják az Istennő jelenlétét, és eltávolítják a sötétséget mind a négy irányból.


A vasárnapi Felemelkedés meditációt követően fogjuk végezni ezt a meditációt, aki vezettetést érez, kérjük, csatlakozzon hozzánk.

A szíriai konfliktus valódi okkult oka a szíriai istennői energiaörvényért folyó harc, amely az egyik legfontosabb energetikai kulcspont a bolygó energetikai hálózatában.

Aki ezt az energiapontot ellenőrzése alatt tartja, nagyon közel van ahhoz, hogy ellenőrzése alatt tartsa a Ley-vonalak rendszerének nagy részét a bolygó felszínén. Aki ellenőrzése alatt tartja Ley-vonalak rendszerét, közvetlen hozzáférése van az emberiség globális tudatosságához.
Ezért hozták létre a jezsuiták a Daesh-t. (Iszlám Állam).
A szíriai energia örvény valójában egy pentagramma. A Fényerők kezében ez a pentagramma egy hasznos eszköz az egész Közel-Kelet átalakítására és a női energiák egy óriási közvetítője lehet. A sötét erők kezében sok szenvedést idézhet elő, ahogy azt a szíriai emberek megtapasztalták az elmúlt néhány évben.
A pentagramma mind az öt pontja kulcsfontosságú városokban található Szíriában, amelyeknek erős kapcsolatuk volt az Istennő energiákkal a gazdag múltjukban.Az öt pont: 

Aleppo, egy város erős Istennő jelenléttel:
Homs, itt született Julia Domna. Julia Domna római császárné volt, aki megpróbált bölcsességet vinni a római bíróságba:
Palmyra, Zenobia királynő szülőhelye, aki felkelést vezetett a római birodalom elnyomása ellen:
Raqqa, az a terület, ahol megszületett a halaf kultúra:
Manbij, a szír termékenység Istennőjének, Atargatisznak volt a központja.
Instrukciók:
1. Használd a saját technikádat, ami ellazult tudatállapotba visz.
2. Jelentsd ki azt a szándékodat, hogy eszközként használod ezt a meditációt, hogy segítségével felgyorsítsd a Felemelkedés folyamatát a Föld és minden lakója számára.
3. Vizualizálj egy Fényoszlopot, amint a Galaktikus Központi Napból kiáradva áthalad a Naprendszerünk összes Fénypontján, majd a testeden keresztül a Föld középpontjáig. Vizualizálj egy másik Fényoszlopot, amely a Föld középpontjából felemelkedve áthalad a testeden, fel az ég felé, a Naprendszerünk és a galaxisunk minden Fénylénye felé. Most két Fényoszlopban ülsz, a Fény egyszerre áramlik fölfele és lefele. Tartsd meg gondolatban magad előtt ezeket a Fényoszlopokat néhány percig.
4. Most ezt a Fényt vizualizáld úgy, mint egy szivárványörvényt, amely kiterjed az egész Földön, majd az egész Naprendszerben és eltávolít minden sötétséget és anomáliát, feloldja a Mátrixot és elhozza a boldogságot, a bőséget, a békét és a szeretetet minden lénynek a Naprendszerben.
5. Vizualizáld, hogy megtörténik a teljes Közzététel és a földönkívüli jelenlétről és a titkos űrprogramokról szóló hatalmas mennyiségű információ lát napvilágot a tömegmédián keresztül. Vizualizáld, hogy mindenki számára megteremtődik az új igazságos pénzügyi rendszer. Vizualizáld, hogy megtörténik az Első Kapcsolatfelvétel a jótékony földönkívüli fajokkal. Vizualizáld, hogy megtörténik az Esemény, végre felszabadítva a Földet.
6. Vizualizáld, hogy az ősi halaf cserépedény az egész szíriai pentagramma fölött forog, amely megerősíti az Istennő örvényt ezen a területen, ahol újra Fény, béke és szeretet él az emberek között és a szívükben. Vizualizáld, hogy Szíriában és az egész Földön a női és a férfi energiák újra harmóniában és egységben vannak egymással.

A Fény Győzelme!

The next gathering of the Hungarian Sisterhood of the Rose group will take place in the city of Pécs on 18th December. While anchoring the Goddess energies the members of the group will connect with the Goddess vortex in Syria and meditate by visualizing this piece of ancient Halafian pottery rotating over the whole Syria pentagram, strengthening the Goddess vortex there and removing all darkness from the region and from the whole world. This piece of Halafian pottery, made 7000 years ago, contains sacred geometry codes that activate Goddess presence and remove darkness from all four directions. We will do this meditation after the Weekly Ascension Meditation on Sunday. Please join us if you feel guided.
The real occult reason for the Syrian conflict is the battle for the Syrian goddess vortex which is one of the most important key energy points in the planetary energy grid.
Whoever controls that energy point is very close to controlling the majority of the energy leyline system on the planetary surface. Whoever controls the energy leyline system has direct access to global consciousness of humanity.
This is why the Jesuits have engineered the creation of Daesh (Islamic State).
The Syrian energy vortex is actually a pentagram. In the hands of the Light forces, this pentagram is an instrument of good that can transform the whole Middle East and can be a huge transmitter of positive feminine energy. In the hands of the dark, this pentagram can create much suffering, as people in Syria have experienced in the last few years.
All five points of Syria pentagram are key towns in Syria that had a strong connection with the Goddess energy in their rich past. 
These five points are:
Aleppo, a city with a strong Goddess presence.
Homs, the birth place of Julia Domna. Julia Domna was a Roman empress who tried to bring wisdom to the Roman court.
Palmyra, the birth place of Zenobia, a queen that lead the revolt against the oppression of the Roman empire.
Raqqa, the area where the Halaf culture was born.
Manbij, which was the center of worship of the Syrian goddess of fertility, Atargatis.
Instructions:
1. Use your own technique to bring you to a relaxed state of consciousness.
2. State your intent to use this meditation as a tool to speed up the process of Ascenison for planet Earth and its inhabitants
3. Visualize a pillar of Light emanating from the Galactic Central Sun, then going through all points of Light inside our Solar System and then through your body to the center of the Earth. Visualize another pillar of Light rising from the center of the Earth, then up through your body and upwards into the sky towards all beings of Light in our Solar System and our galaxy. You are now sitting in two pillars of Light, the Light flowing both upwards and downwards simultaneously. Keep these pillars of Light active for a few minutes.
4. Now visualize this Light as a rainbow vortex, expanding throughout the whole Earth and then throughout the whole Solar System, removing all darkness and anomaly, dissolving the Matrix and bringing happiness, abundance, peace and love to all beings inside our Solar system.
5. Visualize full Disclosure and massive information releases about the extraterrestrial presence and secret space programs through the mass media. Visualize the creation of the new fair financial system for everybody. Visualize the First Contact with benenvolent ET races. Visualize the Event taking place, finally liberating planet Earth.
6. Visualize this piece of ancient Halaf pottery rotating over the whole Syria pentagram, strengthening the Goddess vortex in the area, where there is Light, peace and Love among people and in their hearts again. Visualize that the feminine and masculine energies are in harmony and unity again.
Victory of the Light!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése