2016. június 17., péntek

A szerződéses rendszer vége

Untwine blogján 2015.december 11-én volt egy bejegyzés, amelyet most itt is közreadunk. A cikkben sok érdekes dolgot olvashatunk, ajánlom figyelmetekbe. 
(Fordította: Rácz Anita)

A földi börtönrendszer egy fő eszköze az, hogy az embereket úgy manipulálják, hogy szabad akaratukból megállapodást kössenek a saját rabszolgaságukra. Ezt könnyű észrevenni a tömegtájékoztatás manipulációjában. Azonban van egy mélyebb és fontosabb rétege ennek, mégpedig azok a szerződések, amiket az emberek aláírtak a sok ezer éves földi börtönrendszer során.

Amikor meghalunk, nem az történik, hogy automatikusan felemelkedünk spirituálisan vagy hogy minden problémánk varázslatosan megoldódik, nem egyesülünk lelkünkkel/szellemünkkel és nem kerülünk ki a földi börtönből. Ehelyett az történik, hogy átkelünk a fölöttünk lévő sűrű rétegbe. A különböző sűrűségek különböző halmazállapotot jelentenek: legsűrűbb a szilárd anyag, majd a folyadék, aztán gáz, plazma, éterikus, asztrális anyag, stb., ahogy ezt egy grafika is mutatja.

Ezen az ábrán 7 fő sík látható, melyek mindegyike további 7 alsíkra oszlik. A fizikai világot csak az ábra legalján lévő 3 alsík képezi: a "szilárd, folyékony és légnemű" sík. A légnemű sík feletti szaggatott vonallal jelölt rész a plazma sík. A plazma sík feletti 4 alsík az éteri sík. A 7 alsík felett van az asztrális sík.
Fontos megérteni, hogy még ha fizikai testbe is inkarnálódunk, akkor is rendelkezünk plazma, éteri és asztrális testtel (és az ezek felett lévőkkel is), amelyek a fizikai testünkhöz kapcsolódnak. Mindig van kommunikáció a síkok között: ha valami a folyadék halmazállapotú síkon történik, hatással lehet a szilárd síkra, csakúgy, mint a plazma, éteri, asztrális, stb. síkokra.

A Fátyol, ez az „elektromágneses kerítés”, amely a Földbolygó körül található, a fizikai, plazma, éteri, asztrális és mentális síkokon egyszerre létezik. Ez blokkolta az emberek túlnyomó többségét a Földre történő bejutásban és az onnan való kijutásban. A lélek/szellem maga nem kerül csapdába, de az inkarnációi igen.

A mentális sík közepén lévő szaggatott vonal jelenti a háromdimenziós világ határát, ahol három kiterjedés van: mélység, szélesség és hosszúság. Az e fölött lévő összes sík tiszta áramló Szeretet és Fény, ahol sem diszharmónia, sem sötétség, sem rendellenesség soha nem tudna létezni, csak a tiszta Szeretet és Fény.
Amikor meghalunk, tudatunk törlődik a fizikai világból (amelyik folyékony és gáz sűrűségű) és a fentebb lévő síkokra emelkedik az éteri és az asztrális síkra. Hogy ezután mi történik, az emberek választásától, körülményeitől és tudatosságától függ.

A Nosso Lar (Otthonunk) c. film (itt elérhető: http://indavideo.hu/video/n_12 - érdemes letölteni, mert mindig letörlik a netről - a szerk.) egy valódi történet alapján készült, az alapján, amit egy médiumnak, Chico Xaviernek mondtak el. Chico arról volt híres Brazíliában, hogy segített az embereknek elhunyt szereteteikkel kommunikálni, úgy, hogy részleteket mondott el magánéletükről, amit nem tudhatott anélkül, hogy médium lett volna. Ebben a filmben egy orvos történetét követhetjük nyomon, aki meghal, és az éteri és az asztrális síkokon találja magát.
Halála után egy teljesen sötét, elhagyatott és borzalmas világban ébred, ahol az emberek nem rendelkeznek belső erővel és folyamatosan újra cselekszik a negatív mintákat.
Ez a plazma és éteri sík. Abban az állapotban van, ahogy nagyrészt a földi börtönben volt.
Keresi, de nem talál ott kegyelmet, mígnem amikor már nem bírja tovább, imádkozik az isteni segítségért. Megérkezik a segítség és a Fényaurával körülvett emberek megmentik.


Egy gyönyörű városba viszik.Cobra beszélt ezekről a városokról.
"Valójában a magasabb asztrális síkokon vannak a Fény azon területei, ahová a haláluk után kerülnek az emberek, ha elég magas rezgésszinttel rendelkeznek. Gyönyörű tájak, szép épületek vannak itt, gyönyörű környezetben. De még mindig a földi karanténhoz vannak kötve és előbb-utóbb vissza kell jönniük és újra le kell születniük, mert még mindig az arkhónok ellenőrzése alatt állnak.”
Egyértelműen látjuk ezt az ellenőrzőrendszert a filmben. A várost falak veszik körül.


Az emberek nem tudják elhagyni a várost és nagyon nem is ajánlatos próbálkozni, mert különben sebesülten térnek vissza. A város egész struktúrája és a hierarchiája úgy működik, hogy az emberek csak egyetlen lehetőséget kapnak, hogy elhagyják a várost, ha újra leszületnek. Nincs semmilyen említés arra vonatkozóan, hogy eltávozhatnak egy másik bolygóra vagy hogy akár az asztrális síkon maradhatnak. Azokat az embereket, akik próbálnak találni más lehetőséget, inkább megszégyenítik és „földhözragadtnak” tekintik azért, „mert nem adták meg magukat az isteni tervnek”.

Ismét Cobra írta le ezt a helyzetet:
Arról is szó van, hogy a Fényerők vezetőit az éteri síkon manipulálják az arkhónok. Általában jót akarnak tenni, de agymosottak, ugyanúgy, mint a spirituális tanítók a fizikai síkon. Meglehetősen hasonló a dolog.”
Meglehetősen hasonlít ahhoz is, amit az egészségügyi rendszerben látunk a fizikai síkon. Sok kórházi dolgozó jó szándékú, de agymosott ahhoz, hogy napi szinten mérgezze az embereket.
Ezekben az asztrális városokban azt mondják az embereknek, hogy ahhoz, hogy megoldják személyes problémáikat és spirituálisan fejlődjenek, újra le kell születniük és egy bizonyos reinkarnációs tervet kell készíteniük, hogy újraélhessék ezeket a problémákat. Ez a terv egy olyan szerződés, amely kijelenti, hogy az emberek elfogadják azt, hogy elfelejtenek mindent az újraszületés folyamata során és hogy elfogadják, hogy a következő életükben szenvedni fognak. Ennek alapjául azok a hamis karma tanítások szolgálnak, ami már egy korábbi írásomban elmagyaráztam:
Sok programozást az arkhónok hoztak létre, hogy felmentsék a gonoszt. Például a karma törvényei, kimondják, hogy pl. ha eltöröm a barátom edényét, az univerzum küldeni fog valakit, hogy eltörje az én edényemet, azért hogy megtanítsa nekem a tetteim következményeit. Ez azt jelenti, hogy az univerzum aztán küldeni fog valakit, hogy eltörje annak az edényét, aki az én edényemet eltörte, stb. Ez teljes kitaláció és semmi köze a valódi univerzális törvényhez, egyszerűen azért, mert ha így lenne, semmi nem oldódna meg és a szenvedés örökké növekedne. A valódi univerzális törvény a megbocsátás és a kegyelem és ezt tanították azok a tanítók is, akik valódi kapcsolattal rendelkeztek. A Forrás akarata az, hogy ha valaki valamilyen sértő dolgot tesz, részesüljön megfelelő gyógyításban, hogy újra ki tudja fejezni valódi önvalóját. Lehet, hogy szükség van az érintettek közötti energia némi újra-egyensúlyba hozására, pl. aki eltörte az edényt, vehet egy másikat az edény tulajdonosának vagy megjavíthatja vagy valami másféle szolgálatot tehet, hogy energetikailag kompenzálja a tettét. Vagy az edény tulajdonosa egyszerűen megbocsáthat és a Forrás végtelen bősége valahogy automatikusan újra egyensúlyba hozná a dolgokat, nem úgy, hogy elvesz valamit attól, aki eltörte az edényt, hanem úgy, hogy megadja mindkettőjüknek azt, amire szükségük van. A források és a bőség határtalan.”

http://recreatingbalance1.blogspot.hu/2015/02/contingency.html
Van még sok más szerződés, amit az emberek a földi börtönben aláírtak. Először a késő atlantiszi időkben az embereket (nem csillagmagokat) becsapták és vagyont és hatalmat ígértek nekik a sötét erők beültetésért és a velük való szerződések aláírásáért cserébe. Aztán amikor a Földön annyira felerősödtek a konfliktusok, hogy a Fényerők visszavonultak, a sötét erők létrehozták a Föld börtönt úgy, hogy egy határt húztak a Föld köré, ami megakadályozza mindenkinek a ki-bejárást. A Fátylon belül mindenkit rákényszerítettek, hogy aláírja a szerződést a sötétekkel, hogy elfogadja a szenvedést, elfogadja a sötétek feltételeit, hogy nem fognak segítséget kapni a Fényerőktől, stb.

Aztán a mai modern korunkban sok szerződést és megállapodást kötöttünk a Caballal. A legfontosabb a születési anyakönyvi kivonat, ami tulajdonképpen a kormány birtokában lévő tulajdonjog, amelyben kijelentik, hogy „copyright” joguk van a születési névhez és így ők birtokolnak mindent, ami az adott név alatt van regisztrálva. Ezért van az mindenhol a világon, hogy nincs arra lehetőség, hogy elkérjük a születési anyakönyvi kivonatunkat, csak a kivonatainak másolatát kaphatjuk meg.
Az összes ilyen szerződésnek energetikai lényege van, mivel az, hogy rendelkeznek az emberek aláírásával, energiát ad ahhoz, hogy így támogassák a sötét erőket abban, hogy megvalósítsák amit akarnak.
Ezen szerződések megszüntetésének megoldása is energetikai. A Fény független lényei vagyunk, a Forrás inkarnációi. A Forrás akarata a teremtés leghatalmasabb ereje és azt akarja, hogy szabadok legyünk. Azzal, hogy kinyilatkoztatjuk a szabad akaratunkat arra, hogy visszavonjuk ezen szerződéseket, meg tudjuk tőlük szabadítani magunkat. Ezzel nem kerülünk ki azonnal a Föld börtönből, mert a szabad akaratot itt nem tisztelik teljes mértékben, de növeli a Fény beáramlását az energiamezőnkbe és nagymértékben segít, hogy megvédjük magunkat.

Egy régebbi Cobra konferencián Cobra megosztott velünk egy szerződés visszavonást, amit itt most megosztok. Azt javasolta, hogy írjuk le ezt a szöveget, teljes szándékunkat tegyük hozzá, jelentsük ki hangosan és tartsuk magunknál a lapot amire leírtuk.

Az "Én vagyok" nevében, aki "Én vagyok", az isteni lélek jelenlétében, aki "Én vagyok", a Fény minden felemelkedett lényének nevében, a Galaktikus Szövetség nevében, a Galaktikus Központ nevében, rendelkezem és parancsolom, hogy megszüntetem és semmisé teszem teljes múltam, jelenem és jövőm szerződéseit és megállapodásait, amelyek lényem részei és a sötétség erői között köttettek. Mindezen szerződések és megállapodások és azok minden következménye teljes mértékben eltöröltetnek a valóságomból. Szabad vagyok, egész lényem karmája töröltetik. 
Szabad, szuverén fénylény vagyok, mostantól az örökkévalóságig. 

Így legyen és így van.

A Fény nevében (aláírás)


Ajánlom mindenkinek, hogy tegye ezt meg, mivel ez egy nagyon erős pozitív elmozdulást teremt személyes szinten. Minél több ember teszi meg, annál kevesebb erejük lesz a sötét erőknek, hogy fenntartsák a Föld börtönt, és annál gyorsabban bekövetkezik az Esemény és a teljes felszabadulás. 

A Fény győzelme!