2018. szeptember 13., csütörtök

A Felemelkedési Terv 2. rész

COBRA 2018 augusztus 15-én közölt jelentésében szerepelt a következő rész:
"Sok évvel ezelőtt az Ashtar Parancsnokság elég pontos iránymutatást adott a Felemelkedés folyamatáról egy csatornázón keresztül, akit Eric Kleinnek hívnak. Itt hallhatók e csatornázásokról készült hangfelvételek, amit a Csillag Testvériségében lévő egyik kapcsolattartó adott át nekünk:"
A hanganyagból később könyv is készült - The Crystal Stair (A Kristálylépcső) címmel, amelynek magyarra fordítása folyamatban van. Az átadott hanganyag második részét most itt olvashatjátok. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek a hanganyagnak csak egy része került be a könyvbe és a szerkesztők sem értenek feltétlenül egyet minden egyes mondatával. Érdemes olvasása közben erősen használni a belső ítélőképességünket. - a szerk.)

Fordította: Rácz Anita, Réder Ágnes, Takács AnikóAzoknak a Fénymunkásoknak a gyermekei, akik felemelkednek, és ha van gyermeked, amikor felemelkedsz, ők is fel fognak emelkedni. Fel fog gyorsulni az öregedésük, hogy elérjék ugyanazt az életkort, ahol ti vagytok, tehát figyelmeztetlek benneteket, hogy a szülőségetek napjainak vége.
Sokan fogják megtapasztalni azt, amire ti halálként utaltok ebben a világban, azok, akik nem úgy döntenek, hogy evakuálják őket az utolsó emelkedés idején. Olyan helyre viszik majd őket, ami az ő fejlődési szintjüknek felel meg. Azok, akik az evakuálást választják - itt az utolsó evakuációra utalok -, amikor minden emberi lénynek lehetősége lesz a távozásra, mindez a kataklizmák előtt történik majd, ahogy azt megjósoltuk, hogy meg fognak történni.
Azok, akiknek elég szeretet van a szívükben ahhoz, hogy felemeljék őket és átadják magukat az emelkedési folyamatnak, de még nem készültek fel a felemelkedésre, háromdimenziós hajókra fognak kerülni, és olyan bolygókra tudják őket majd elszállítani, ahol leginkább kényelmesen érzik magukat, és ahol folytathatják karmájuk véghezvitelét.
Mindazok, akik nem nyitottak az emelkedési folyamatra, hogy evakuálják őket, nagy valószínűséggel a halál folyamatát fogják megtapasztalni és a lelküket a testük nélkül fogják evakuálni. Azok, akik emberi álruhákban vannak itt, de valójában a Sötét Urak közé tartoznak, vagy máshonnan származnak, az ő sorsukról gyorsan fognak dönteni. Néhányukat visszaküldik a Központi Napba, hogy újraalkossák őket.
Sok olyan lény van a világon, akik nem ebbe a világba tartoznak, és akik káoszt teremtettek attól a pillanattól kezdve, hogy betették lábukat a bolygóra - akik rabszolgákká tették a többieket, az emberiség ártatlanabb részét, különféle hatásköreikkel, hatalmi játékaikkal és uralkodásra való vágyaikkal. Néhányuk bukott angyal.
Ezek a lények mind léteznek, és mindannyiuk sorsáról gondoskodni fognak. Jelen pillanatban nagymértékű újrarendezés zajlik az univerzumban.
Az újrarendezési mechanizmus elérte a Földet, és most a Föld újrarendezése összhangban lesz az Atya akaratával. Senkit nem fognak megbüntetni, de mindenkit oda visznek majd, ahol azokkal tudnak együtt élni, akikkel a leginkább összhangban vannak.
Tehát azok, akik Felemelkedett Lények, csak Felemelkedett Lényekkel lesznek együtt és azok, akik más dimenziós emberek, de még ártatlanok és nyitottak a növekedésre, a hozzájuk hasonlókkal lesznek, és többé nem lesznek célpontjai ezeknek a hatalmaknak és a sötét jelenlétének.
A hatalmak és a sötét jelenlét lehetőséget fognak kapni arra, hogy változtassanak módszereiken, de azokat, akik erre nem hajlandók, nagy valószínűséggel majd darabjaira bontják szét és újraalkotják őket. A léleknek is lehetősége van meghalni.
Mindezeket a dolgokat magatok mögött fogjátok hagyni. Nem fogjátok a hiányukat érezni, mert sokkal több jelenléttel és erővel lesztek telítve, és sokkal többel, mint amit hátrahagytatok, de akkor is lesz ennek az útnak egy olyan része, ami olyan, mint a távozás. Majdnem olyan, mint meghalni.
Majdnem olyan, mint amikor azt tervezitek, hogy a szokásos módon hagyjátok el a Földet, a megszokott módon, ahogy azt az emberek jelenleg teszik, testüket hátrahagyva. És ahogy ez az út egyre valóságosabbá válik számotokra, lehet, hogy úgy érzitek, hogy bizonyos szinten pont ehhez végeztek egyfajta előkészületet.
Néhányatoknak, akik olyanokkal vagytok kapcsolatban, akik nem a Felemelkedés útját járják vagy akik máshogy döntenek, meg kell birkóznotok azzal a döntéssel, hogy velük maradtok-e vagy mentek. És sokak számára ez nagyon mélyreható döntés, nagyon mélyreható ráeszmélés.
Újra rá szeretnék mutatni, hogy rendelkezni fogtok tudatossággal, tudatotokra ébredtek, a felkészüléseteknek köszönhetően, hogy teljes mértékben megérthessétek a döntéseteket - megérthessétek, mit is jelent maradni, és mit is jelent az, ha a Felemelkedés hullámain való távozást választjátok.
Tehát ez is megkönnyíti számotokra a megértést. Olyan tapasztalásban lesz részetek, mintha nem is annyira ezt a világot hagynátok el, hanem inkább magatokkal fogjátok húzni ezt a világot, mert tényleg nem fog maradni három dimenziós valóság ebben a bolygószintű tapasztalásban.
Először is azt szeretném mondani, hogy ne kritizáljátok magatokat a feltétel nélküli szeretet azon szintjéért, amelyet elértetek. Ez a játszma része, életetek drámájának része, valamint a tanulásotok része, ugyanúgy mint azoknak a tanulása és megtapasztalásai, akikről beszéltek.
Szóval ne legyetek kíméletlenek magatokkal szemben, ne bíráljátok magatokat keményen az ezzel kapcsolatos látszólagos korlátaitokért. Azt gondolom, hogy elkerülhetetlen számotokra és mindenki más számára, akik még mindig a harmadik dimenziós valóságban vannak, hogy rendelkezzenek az emberekkel való bizonyos mértékű kellemetlen élményekkel, főleg azokkal, akik nem nyílnak meg a léleknek és a felsőbb énjüknek.
Látom a frusztrációtokat. Nehéz mindezt megtapasztalni, amikor valaki annyira vágyik a békére, a szeretetre és a feltétel nélküli nyitottságra. Nem kell amiatt aggódnotok, hogy egy különleges térben vagy helyen kell lennetek. Inkább amiatt aggódjatok, hogy folyamatosan meditáltok-e és fel vagytok-e készülve, megnyitottátok-e a szíveteket és megtanultátok-e, amit meg kell tanulnotok és föltettétek-e a kérdéseiteket és részt vettetek-e csatornázásokon, bármi olyan miatt, amit arra használtok, hogy segítsen nektek.
Ha ezt teszitek, nem kell attól félnetek, hogy hátra lesztek hagyva vagy hogy nem a megfelelő helyen lesztek nem a megfelelő időben és hogy lehet, hogy bűntudatotok lesz amiatt, hogy valami rosszat tettetek. Kitörölhetitek ezeket a gondolatokat az elmétekből. Biztosíthatlak benneteket, hogy minden egyes pillanatban tudjuk, hol vagytok.
És a telihold emberekre való hatásáról is tudomásunk van. Az energiájuk ilyenkor felerősödik és ha ti a Felemelkedés útját járjátok és különösképp fókuszáltok a meditációtokban teliholdkor, az fel fogja erősíteni a meditációtokat. Ashtar erre a telihold energiájának kiaknázásaként utal.
Természetesen, ahogy azt már mindannyian tapasztaltátok, ha nem fókuszáltok, az csak még jobban megőrjít benneteket. Ezért amit az Ashtar parancsnokság megtesz vagy megtehet, az az, hogy némiképp felhasználják ezt az energiamezőt és ez egy kicsit megkönnyíti számukra a dolgokat a felemelési folyamatban. Nem tudok ennél mélyebben belemenni ebbe, mivel korlátozott a csatornázó tudományos képessége.
Ez nem jelenti azt, hogy az első hullám mindenképp teliholdkor lesz, de a helyzet jelenlegi egyensúlyát tekintve a telihold időszaka a legvalószínűbb. Az a telihold, ami felé tartunk, ami ha jól tudom, szombaton lesz, különösen erőteljes lesz, tehát mindannyian figyeljetek oda és meditáljatok ebben az időszakban, mostantól a teliholdig és röviddel utána, hétvégén. Sosem tudhatjátok.
Mondhatni, az Ashtar parancsnokság jelenleg magasabb riadókészültségben van, fentről várva a parancsot az első hullámra. Nem tudom konkrétan elmondani, milyen kritikus egyensúlyra, vagy milyen számra van szükség, ez túlságosan magas szintű megértést igényel, még részemről is, hogy meg tudjam veletek osztani, de az első hullám kritikus tömegének száma nagyban megnövekedett a néhány hónappal ezelőtti számhoz képest.
Valamint a szituációk földi síkon és a Föld energiájának átalakulása is kissé magas szintű, így azt mondhatjuk, hogy egy nagyon bonyolult egyenletről van szó, nem egy olyan egyenletről, ami könnyen megoldható, hanem olyanról, amihez szükség van a mesterelmére, az Atya mesterszámítógépére ahhoz, hogy tudni lehessen mikor van itt pontosan a megfelelő idő.
Szóval mi megteszünk minden tőlünk telhetőt, ahogy ti is, hogy felkészüljetek. Reményeink szerint bárki azok közül, akiket ismertek és esetleg felébredtek és némiképp tudatában vannak ezeknek az információknak, osszátok meg velük és vonzzatok be több önkéntest. Értelmezésem szerint ez az elsődleges kritériuma annak, amire várunk.
De más tényezők is közrejátszanak. Mondhatnánk, hogy ha nagy kataklizmák történnének, ha elkezdődne a végső kataklizma, az első hullám azonnal megtörténne. Szóval ellenőrizzük a Földön zajló változásokat is.
A Naprendszer, ahol a Föld elhelyezkedik, az Univerzum egy olyan részébe lép be most, melynek eredményeképpen drasztikus kataklizmák és pólusváltás fog történni, valamint az elektromágneses mező is megváltozik, melynek következtében a Föld belép Felemelkedési állapotába és minden életforma, mely a harmadik dimenzióban létezik, arra fog kényszerülni, hogy elhagyja ezt a helyet.
Tehát tudva ezt, mint ahogyan már régen tudjuk a valószínűségét, hogy ez végül elkerülhetetlenül - úgy mondanám -, meg fog történni minden bolygóval, akik ugyanebben a fejlődési stádiumban vannak. Ez nem valami olyasmi, ami csak a Földre korlátozódik, ez, mondhatni, egy minta, vagy program. Tehát a Föld programja a három dimenzióban véget ért.
Mihály Arkangyal szól hozzátok, vagy, hogy úgy mondjam, lényem egy része. Hadd kezdjem azzal, hogy mindannyian, akik a testetekben vagytok, a különböző érzelmi és spirituális testetekben, kapcsolatban álltok a három dimenziós életetek összes különféle aspektusával.
Ezeket a kötöttségeket kötődési szálakként foghatjátok fel, de a Felemelkedési folyamathoz szükség van arra, hogy elengedjétek ezeket a lelki kapcsolatokat felemelkedésetek pillanatában. Szükség van arra, hogy elengedjétek, mert fel lesztek emelve és ezek a kötelékek vissza akarnak majd benneteket tartani, mondhatni, lent akarnak majd tartani.
Mint a kötelek, melyek a hőlégballont tartják. És ahogy elkezdtek emelkedni tudatosságotokban tényleges emelkedéseteket megelőzően, nem kétséges, hogy elkezditek érezni - ha még eddig ez nem történt meg - ezeket a szálakat, a kötöttség e területeit és talán egyre kényelmetlenebb érzetet fognak kelteni számotokra, ahogy tudatába kerültök létezésüknek, mert nem egy kellemes helyzet ennyire kötődni a korlátokhoz.
Szóval ma este azon fogok veletek dolgozni, hogy segítsek nektek elvágni a lelki kapcsolataitokat. Újra meg szeretném ismételni, hogy nem fogjuk befolyásolni azt, ahogy szeretteitek iránt éreztek, már amennyire ez azt okozná számotokra, hogy elveszítsétek az irántuk érzett szeretetet. Valójában, legnagyobb valószínűség szerint, több szeretetet fogtok érezni.
Felajánlom szolgálatomat e területen. Felajánlom jelenlétemet, hogy segítsek nektek, amikor szükségét érzitek a harmadik dimenziós élményektől, a negativitástól való elválasztódásnak, és szükségetek van szabadságra és védelemre. Felajánlom védelmemet, bármikor hívtok.
Most vizualizáljatok egy piramist, ami teljesen körbevesz benneteket. Most szeretném, ha úgy döntötök, akkor mindannyian hívjatok engem, Mihály arkangyalt és kérjetek meg magatokban, a szívetekben, hogy vágjam el a harmadik dimenziós valósághoz kötődő lelki kapcsolódásaitokat.
Elkezdhetitek érezni, hogy visszatértek eredeti helyetekre, a piramis leereszkedik vagy bármi mást tapasztalhattok. A piramisotok felemelkedik, kinyílik alul és felemelkedik és visszatér forrásához. Kérjétek, hogy emeljen fel benneteket és kérjetek meg engem és a többi Mestert, hogy segítsenek nektek elvágni lelki kötődéseiteket.
Ha ezt rendszeresen elvégzitek, azt fogjátok tapasztalni, hogy egy kicsit könnyebbé és szabadabbá váltok tudatosságotokban, függetlenül attól, hogy milyen mértékben tapasztaljátok meg az én jelenlétem. Amikor hívtok, én veletek vagyok.
Adok nektek egy megerősítést, amit a mindennapi életben is használhattok, hogy segítsen a védelemben és a három dimenziós valóságtól való elválasztódásban.
Legyőzhetetlen védelem alatt állok az emberi teremtményekkel szemben.
Biztosan érzitek majd, hogy kevésbé vágytok a három dimenziós tudatosságra, és ez majd segíteni fog ennek a megvalósításában.
Szóval minden érzelmet, amit még mindig hajlamosak vagytok megtapasztalni és melyek inkább nehezek - harag, félelem, neheztelés és bűntudat. Arra kérlek benneteket, hogy legyetek nyitottak arra, hogy elengeditek ezeket a tapasztalatokat és megszabadultok tőlük. Nem arra kérlek titeket, hogy elemezgessétek magatokat vagy hogy bíráskodjatok magatok felett, ami azt illeti, azt kérem, hogy kezdjétek el magatokat egyre jobban feltétel nélkül szeretni, és fogadjátok el magatokat olyannak, amilyenek vagytok.
Mert az önmagatok kritika és ítélkezés nélküli feltétlen elfogadása teszi lehetővé, hogy gyengüljön bennetek az a ragaszkodás, melyhez ezek az energiák kapcsolódnak és amelyeket az energiatestetekben őriztek. Ha valamilyen oknál fogva még mindig súlyos bűntudatot éreztek, akkor gyakorlatilag körülzárjátok ezt a tapasztalást a ragaszkodással, és közben úgy érzitek, ez a tapasztalás indokolt, valami fontos dolog, amit megérdemeltek.
Azt mondom erre, hogy nem érdemlitek meg ezeket a tapasztalatokat, egyiket sem. Nincs alapos ok arra, hogy bármelyikőtök, bármiért bűntudatot érezzen, vagy fájdalmat, vagy szenvedést, vagy haragot, vagy félelmet. Nem azt mondom, hogy nem fogjátok megtapasztalni mindezt, csak azt, hogy erre nincs semmilyen alapos ok.
Nem érdemlitek ezt. Fénylények vagytok, akiket szeretünk. Isteni lények vagytok, akik sajátos céllal születtek ide. És a célok most hozzák a gyümölcseiket, ahogy egyre jobban a tudatára ébredtek a küldetéseteknek, és az isteni önvalótok előtérbe kerül, egyre inkább ellenőrzése alatt tartva a mindennapjaitokat, a döntéseiteket és a választásaitokat.
Szóval itt az ideje, hogy elengedjétek lényetek korlátolt részét, és a lehető legjobban megnyíljatok ennek a folyamatnak, és megnyíljatok Isteni önvalótoknak, feltétel nélkül engedve, hogy átáramoljon rajtatok, és ez talán képes lesz csökkenteni a szenvedést, amit még mindig magatokban tartotok, a korlátolt tapasztalatokat.
A ti szerepetek ebben igazán egyszerű. Egyszerűen azért hozom tudomásotokra a munka ezen aspektusát, illetve azért hívom fel rá a figyelmeteket, hogy egyre nyitottabbá váljatok a folyamatra és egy kicsit többet megengedjetek, mivel valójában a munkát mi végezzük, a ti Felsőbb Énetekkel együttműködve.
Ez nem valami olyasmi, amivel el kellene időznötök a meditációitokban, különösen, hogy hogyan szabadítsátok meg magatokat bármilyen konkrét érzelmi nehézségtől. Csupán arról van szó, hogy tudatában legyetek a folyamatnak, ahogy tisztán és bizalommal bontakozik ki, és ismerjétek el azt a munkát, ami történik. Arról van szó, hogy lazítsatok a nehéz energiákhoz való ragaszkodásotokon, ami bizonyos mértékben még mindig körbevesz benneteket.
A folyamatot érintő tudatosságotok teszi lehetővé, hogy rendelkezzetek azzal a bizalommal, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy méltóságteljesen haladjatok át ezen. Félelem attól, hogy nem a nektek megfelelő helyen vagytok, félelem attól, hogy letértetek az útról, félelem attól, hogy nem lesztek felemelve, félelem attól, hogy nem vagytok értékesek. Mindezeknek el kell tűnnie. Mindez felhőként vesz körül titeket.
Tehát a félelem ellenszere a bizalom és a hit, a megadás és az elfogadás. Mélységes személyes kapcsolatban kell, hogy álljatok a vezetőitekkel, velem és a többi veletek dolgozó Mesterrel, hogy át tudjatok haladni ezeken a változásokon, hogy amikor tényleg megtörténik a felemelésetek, készen álljatok rá. Ott álltok majd a bejáratnál és annyira felkészültek lesztek, hogy egészen természetes lesz számotokra az egész.
És azon a ponton nem nagyon valószínű, hogy félelmet éreztek majd, és hogy e félelem hatására meggondoljátok magatokat az utolsó pillanatban. Közben, míg a felemelkedési hullámokra vártok, míg a felemelésetekre vártok, sokkal szebb lesz az életetek, több békével és boldogsággal, kiteljesedettebb tapasztalatokkal.
Közelebb álltok majd a vezetőitekhez, képesek lesztek a szeretetük kisugárzását érzékelni, körbeölelni magatokat önszeretettel, ahol elmondhatom, hogy az érzelmi tisztulás intenzitása nem fog csökkenni. Még ennél is tovább fokozódik majd.
Mindannyian előnyt élveztek ebben a folyamatban, mindannyian - hiszitek vagy nem - nagyon tiszta lények vagytok, annak ellenére, hogy időről időre mit tapasztaltok meg az életetekben. A Földön ti vagytok a hab a tortán. Mindez meg fog történni és addig fog folytatódni, amíg eléritek azt az állapotot, ahol igazán szabadok lesztek ettől az egésztől és úgy fogjátok találni, hogy ez a nyilvánvalóan sok munka jócskán megérte az erőfeszítést.
Tehát, még egyszer: a belső vezettetésetek nagyon fontos, mert az adja nektek a hitet. A tapasztalás, az igazság megtapasztalása fogja nektek megadni a hitet és a bizalmat ahhoz, hogy keresztülmenjetek ezen az egészen és hogy megengedjétek a folyamatot. Ez meg fogja adni a szükséges elválasztódást, mert ezek a nehéz energiaminták, hogy úgy mondjam, gyakran beleívódtak a személyiségeinkbe.
Szóval úgy tűnhet számotokra, mintha a személyiségetek egy része elszakadna tőletek, vagy a lényetek egy része, és ez lehet, hogy néha egy kicsit nehéz, vagy kicsit kihívásokkal teli, néha nagyon is kihívásokkal teli. Ha elég tudatosak vagytok, képesek lesztek eléggé elválasztódni a folyamattól és akkor ott áll majd a célotok előttetek.
Mindez azért, hogy lehetővé tegyétek a veletek végzett erőfeszítéseink gyors eredményét, és hagyjátok, hogy azok a dolgok, melyeknek le kell válniuk, leváljanak, mert ez a dolguk: leválni. Ebből a szempontból minimális erőfeszítést kell tennetek, inkább legyetek nyugodtak, és hittel folytassátok az utatokat.
Mint tudjátok, sok módszer létezik, melyeket a terapeuták is használnak a harag és a különféle korlátozó érzelem elengedésére, tehát ha inspirációt vagy vezettetést éreztek, használjátok ki az ilyen a tapasztalatokat.
Higgyétek el, száz százalékig veletek vagyunk minden tekintetben. Tehát még egyszer: mindennek az eredménye az öröm. Veletek fogunk dolgozni, a gyógyító energiáinkban fogjuk megfürdetni az érzelmi testeteket. Behívhatjátok az Ibolya Lángot, Saint Germain specialitását ezzel kapcsolatban, ha nehéznek, vagy korlátoltnak éreznétek magatokat.
Sokan segítenek nektek. Mindez azon múlik, hogy megtanuljátok-e magatokat inkább Fénylényekként azonosítani, mint korlátozott lényekként. Addig a pontig fogjuk növelni a Fényt, ahol többé már nem tudjátok elkerülni. Ne aggódjatok amiatt, hogy elszalasztjátok a lehetőséget vagy hogy nem vesszük fel veletek bizonyos fontos módon a kapcsolatot életetek bizonyos fontos szakaszaiban.
Jobban fogunk kapcsolódunk hozzátok, mint valaha, bármikor, amikor szükségetek van rá, hogy segítsünk benneteket a folyamatban. Szóval fogadjátok el magatokat az egyéni folyamatotokban, engedjétek, hogy mindez megtörténjen, akármi nyilvánul meg közben, ne ítélkezzetek magatok felett. Higgyétek el, minden lény, aki előttetek ezt az utat végigjárta, minden Felemelkedett Mester, akik megtapasztalták a három dimenziós életbe születést, átestek ugyanezeken a tapasztalásokon, mint amin ti is átmentek, és néha elvesztettnek és túlterheltnek érezték magukat, máskor viszont áldottnak.
Ők a siker és a Felemelkedésük biztosítása érdekében nem tettek mást, egyszerűen csak engedték, hogy a folyamat megtörténjen, mindentől függetlenül szerették magukat és inkább az igazsággal azonosították magukat, mint magával a folyamattal, vagy a korlátozott külső tapasztalással.
Az is lehetséges, nem túl valószínű, de néhány ritka esetben lehetséges, hogy a folyamat kissé más lesz. Tudjátok, fénytestet kell létrehozni számukra, de az a célunk, hogy annyian vegyenek részt ezen az úton, amennyien lehetséges. Szóval természetesen lehetséges a nem-Fénymagok számára is, akik átadták magukat a Fénynek.
Ha használjátok a megérzéseteket és az ítélőképességeteket azzal kapcsolatban, hogy kivel osztjátok meg az információt és remélem, pontosan ezt teszitek. Ez nem valami olyasmi, aminek rendeltetésszerűen meg kell történnie, legalábbis ebben az esetben, nem kell megosztani az emberek nagy részével. Azokkal érdemes, akik nyitottak rá, és azok, akik nyitottak, a legtöbb esetben Csillagmagok, vagy lehetséges jelöltek.
Tehát az információ megosztásával kapcsolatban azt mondanám, fontos, hogy mindez napvilágra kerüljön, de mégsem fontos, hogy másokat megtérítsetek, és egyfajta hitet ültessetek el azokban, akik erre nem nyitottak. Tudjátok, inkább arról van szó, hogy megtaláljátok ezeket embereket. Természetesen intuitív útmutatást fogtok kapni arról, hogy esetleg kivel osszátok meg az információt.
Látjátok hát, milyen különlegesek vagytok, szóval hagyjátok abba, hogy úgy jöttök-mentek, mintha hétköznapi emberek lennétek. Tudjátok, kicsit más a manifesztáció, amikor valaki Felemelkedett Mester, némileg olyan, mintha valami felülről várna rátok. Arra vár, hogy újra összekapcsolódjatok. Tudjátok, önként elválasztottátok magatok a fénytestetektől, a merkaba járművetektől, annak érdekében, hogy véghezvigyétek ezt a felvállalt szolgálatot.
A szolgálat nevében, és természetesen a saját növekedésetek érdekében egyfajta áldozatot hoztatok. Ezért könnyebb számotokra méltányolni a Felemelkedést, mivel némileg emlékeztek rá, a felébredett emlékekre, ebben az esetben.
És ezért olyan bonyolult mások számára megérteni, hogy mi a csudáról beszéltek. Amint elértétek a Fénytestetekbe való Felemelkedéseteket, az mindig kapcsolódni fog hozzátok a Felsőbb Énetek csatornáján keresztül. Valójában minél nagyobb felelősséget vállaltok a saját Felemelkedésetekben, a tudatos Felemelkedésetekben, annál inkább arra fogtok eszmélni, hogy Felemelkedtek.
Mert igazából a Felemelkedés egy fokozatos folyamat, ami a végső eseményben tetőzik.
Egyre inkább a felemelkedés érzését fogjátok megtapasztalni, a tágulás érzését és szemtől szembe fogjátok találni magatokat a korlátaitokkal, ahogy azt már említettük. Ez egy jel lesz számotokra - nem azért, mert valamit rosszul csináltok, hanem valójában azért, mert minden korláton, hiedelmen és régi teremtésen túl tágultok. A tudatosság egy új területére fogtok belépni.
Szóval először is, azt szeretném javasolni, mint ahogyan már mondtuk is, hogy folytassátok a meditálást, folyamatosan hívjátok a Fénytesteteket, hogy manifesztálódjon, de mindenek felett folyamatosan, minden nap hívjatok engem, Jézust, és más Mestereket. Szánjatok erre időt minden nap, abban a formában, ahogy az számotokra a legmegfelelőbb. De egyre fontosabb, hogy erős vezettetést érezzetek belsőtökben.
Fontos, hogy legyen tapasztalatotok a számotokra kibontakozó Felemelkedési folyamatról. Ha ez csak egy újabb new age-es filozófia lesz számotokra, előfordulhat, hogy egy kevésbé direkt úton fogtok sodródni, kevésbé intenzív növekedési folyamatban a Felemelkedés felé.
Hívjatok minket, hogy megtöltsük az életeteket örömmel, mindeközben elvégzitek ezt a kurzust - ahogyan mi nevezzük -, ebben a formában kapcsolódva össze velünk, valamint úgy, ahogyan a munkátokban teszitek, ezzel látványosan megerősítve és felfokozva a kapcsolódást.
Legyetek tudatában annak, hogy terveink szerint a bolygón töltött utolsó napjaitok örömben, szeretetben, békében és izgalomban fognak telni. A bolygón töltött utolsó napjaitokat örömmel töltitek és tölthetitek majd, mert ez lesz a haszna a Felemelkedési munkának, a bekövetkező elengedési munkának, és olyan életet tapasztalhattok meg, ami könnyedebb és élvezhetőbb, a fizikai testetek létezése, az egészségetek és jólétetek pedig növekedni fog.
Valamint képesek lesztek óriási szeretet jelenléttel és gyógyító erővel összekapcsolódni magatokban, a belső munkátokban. Itt az idő tehát az örömre és az ünneplésre. Újra elmondom, ne várjatok arra a napra, hogy elkezdjétek az ünneplést. Osszátok meg egymással, segítsétek egymást. Nyíljatok meg azokra a csodákra, melyekre sor fog kerülni.
A Felemelkedett Mesterekké való képzésetek sokkal hamarabb megkezdődhet, mint ahogy Felemelkedett Mesterekké váltok. Előfordul majd, hogy az elmétek azt próbálja nektek mondani, hogy ez az egész őrültség, és sohasem fog megtörténni. Előre szólok, így amikor megtörténik, már tudni fogjátok, mert előre szóltam. Olyan ez, mintha felhőkön sétálnátok át.
Nem akarunk benneteket lebeszélni, vagy hogy túl sok energiát tegyetek ebbe. De tudjatok arról, hogy ez meg fog történni. A hiteteket próbára fogják tenni. Azoknak, akik az első hullámmal mennek, az egyik előfeltétel az abszolút hit lesz. A hit és a bizalom, amit egyre jobban ki fogtok fejleszteni, és amit kicsit próbára tesznek majd, és ha folyamatosan átmentek a vizsgán, azt fogjátok találni, hogy minden alkalommal egy kicsit Felemelkedtek. És közben örömmel vártok a nagy eseményre.
Szükség van erre, a hit ezen aspektusára, nagyon fontos, és amikor a hitről beszélek, nem a vakhitre gondolok, nem arra, hogy hinnetek kell valamiben, amit mondjuk egy csatornázótól hallottatok. Arról a hitről beszélek, ami a saját tapasztalataitokon alapszik, a saját szívetek tudásán arról, ami igaz számotokra. Tehát újra: fontos, hogy kapcsolódj magadban ehhez a Felemelkedési folyamathoz, hogy egyre inkább érezd a csodás növekedést, ami történik és ez lesz a hited forrása.
És amikor teljesen össze lesztek zavarodva, hívjatok minket, keressétek a csendet, ahol beszélni tudunk hozzátok és megosztani veletek a szeretetünket. Megvannak a módszereink és az eszközeink a veletek való kacsolódásra. Rendkívül sokat segít és igen fontos, hogy fenntartsátok a kapcsolatot a többiekkel és támogassátok egymást. Meditálhattok együtt, közvetíthettek üzeneteket egymásnak, elmehettek azokba a csoportokba, mint pl. amilyen ez is.
Ez egyfajta központ a csillagmagokat támogató csoportnak, ahogy én néha hívom. De még mi maguk sem fogjuk tudni, hogy mikor lesz a végső pillanat, csupán talán egy-két órával korábban. Ezek a követelmények, mindenekelőtt a szeretet, ahogy már említettük. És a félelem hiánya és a megadás megtapasztalása.
Ezek a legfőbb jellemzők, amiket megtapasztaltok majd. Azokban az utolsó napokban, úgy fogalmaznék, hogy nagy intenzitással élitek majd át az elengedési folyamatot, érezhetitek majd azt is, hogy az érzelmi testeitek felkavarodnak, felkavarodnak a hiedelem mintáitok és korlátaitok, minden, ami még megmaradt és amivel foglalkoznotok kell. Lehet, hogy sok mindent kell elengednetek, és ez intenzív lesz.
Ha elkezditek átélni ezeket a dolgokat, talán érdemes jobban a meditációra koncentrálni, adjátok át magatokat a tanácsainknak. Ez fel fog készíteni benneteket az emelkedésre, ha majd történik, ha majd akkor kell megtörténnie. És az emelkedés előtti utolsó órákban érezni fogjátok a kapcsolódást, érezni fogjátok a vezetőitek jelenlétét, még lehet, hogy engem is érezni fogtok majd, talán Jézust is, Sanandát, ahogyan mi hívjuk őt, vagy más vezetőket, más Felemelkedett Lényeket akikkel együtt dolgozunk.
Nem lesztek egyedül akkor. Nagymértékben fogjátok érezni vezetőitek jelenlétét és ekkor kezditek a belső békét és tisztánlátást intenzíven átélni. Ismétlem, általánosságban beszélek. De úgy vélem, ez igaz lesz a 99 százalékotokra, és nagy valószínűséggel végig érezni fogjátok belső vezetőitek jelenlétét és ebben a nyugalomban és könnyedségben nagy valószínűség szerint ösztönösen meditálni fogtok.
Vonzódni fogtok a csendes és békés környezethez, ahol átadhatjátok magatokat a léleknek, vagy élvezhetitek az önátadást, mert azokkal a területekkel lesz dolgotok, amelyekkel még a világhoz kapcsolódtok. Látni fogjátok, hogy a kapcsolataitok többé-kevésbé még mindig a helyükön lesznek, kapcsolódásaitok a földi élettel, a kapcsolataitok, és ekkor lehetőségetek lesz eldönteni, hogy feladjátok ezeket a kapcsolatokat vagy inkább maradtok.
Én őszintén azt kérem, hogy legyetek nyitottak arra a lehetőségre, hogy akkor majd elengeditek ezeket a kötöttségeket. Gondoskodni fognak mindarról, amit elengedtek, ez nem annyira fontos, mint amilyennek hiszitek, viszont ami felé tartotok, sokkal fontosabb, mint ahogy azt ebben a pillanatban tudhatnátok. És ez igazán élvezetes, ez a béke és ez az éteri típusú tapasztalás.
Habár tudatában lesztek annak, hogy még mindig a testetekben vagytok és meditáltok, vagy valami mást csináltok. És eljön az idő, amikor a vezetőitekkel üldögéltek majd a csendben, és a csendet nagy valószínűséggel egy belső, nagyon konkrét ablak látomása szolgáltatja majd, egyfajta nyílásé.
Talán úgy fog kinézni ez a nyílás mint egy kinyíló ablak, vagy átjáró, de nem lesz olyan finom/éteri mint az a fény, amit a meditációk alatt belül tapasztaltok. Ennél nyilvánvalóbb lesz. Tulajdonképpen nyitott, de csukott szemmel is látható lesz. Ennyire egyértelmű lesz.
Általánosságban véve ez lesz a tapasztalat, de ismételten mondom, ha számodra kicsit másképp manifesztálódik, nem kell, hogy elbizonytalanodj. Tartsátok meg a hiteteket és bízzatok, kövessétek az érzéseiteket. Abban a végső pillanatban ti magatok fogjátok meghozni a döntést, hogy átléptek-e azon az ablakon, vagy itt maradtok.
Azt a pillanatot megelőzően és azt követően is a vezetőitekkel lesztek, de abban az adott pillanatban, amikor átléptek az ablakon, átléptek az átjárón a fénybe, egyedül lesztek, olyan érzésetek lesz, mintha egyedül lennétek. Ezért ez a ti saját döntésetek, hogy megteszitek-e.
Spontán fog veletek ez megtörténni, tudni fogjátok, mit tegyetek, megfelelően fel lettetek erre készítve. És ahogy áthaladtok a fényen, az ablakon, talán látni fogtok a másik oldalon egy panorámát vagy egyfajta jelenetet, és látni fogjátok a vezetőiteket, akik rátok várnak, majd rögtön ezt követően újra kapcsolatban lesztek a belső vezetéssel. Ekkor lesztek felemelve.
Lesz tehát egyfajta bizalom, amit tanúsíthattok, illetve egyfajta hit is, és ezért van arra szükség, hogy átmenjetek a bizalom és a hit ezen próbáin. Ne féljetek tehát! Felmerül majd a félelem, de ennek forrása nem a Felemelkedésetekben lesz, hanem a korábbi földi megtapasztalásaitokban, amelyek felszínre törnek, hogy feloldódhassanak.
Ezzel kezdhetitek majd el, ez a Felemelkedett Mesterré való képzéseteknek a része. Elkezdhetitek most. De legelőször is, a szolgálatot magatokért végzitek, hogy magatokat gondozzátok, hogy elősegítsétek ezen az úton a fejlődéseteket, ez az elsődleges felelősségetek.
Másodsorban, akárhogy is, terjesszétek ezt az információt, tegyetek meg mindent, hogy elérje azokat a csillagmagokat is, akik még nincsenek tudatában ennek a folyamatnak, és ennek a küszöbönálló eseménynek, amelyhez, mint tudjátok, szükségünk van egy bizonyos kritikus tömegre, vagy egy bizonyos számú önkéntesre, máskülönben a Felemelkedés nem fogja elérni a szükséges hatást.
Ez egy olyan dolog, amelyet szívtől szívig lehet elérni, és csak a szív energiáján keresztül lehet ezt az igazságot átadni. Fel fogtok emelkedni, mielőtt visszatérnétek. És soha többé nem fogtok újra lesüllyedni. Nem emelkedhettek fel test nélkül.
A földi lét számtalanszor erősítette a spirituális fejlődéseteket és előrelépéseiteket. Szó sincs arról, hogy egészen a Felemelkedésetek pillanatáig semmit sem tettetek. Rengeteget tettetek számos életetekben, valamint a jelenlegiben, hogy másokat segítsetek és szeretetet osszatok, valamint, hogy a fejlődésen dolgozzatok.
Néhányan úgy érezhetik tehát, hogy elvégezték a munkát, mások pedig úgy érezhetik, hogy szeretnének még egy utolsó lehetőséget adni, hogy megcselekedjék, amit még meg tudnak. Talán lesz olyan időszak, mikor néhány óra, vagy akár néhány nap erejéig úgy érzitek, teljességgel képtelenek vagytok megbirkózni a valósággal. Újfent, ezért fontos, hogy folyamatosan kapcsolatban legyetek egymással, hogy megosszátok ezeket, mert különböző folyamatokon fogtok keresztülmenni, néha igen intenzíven is.
Segít, ha van valaki, akivel megoszthatod a tapasztalataidat, aki érti a folyamatot, amelyen keresztülmész. Azon technológiák, melyek rendelkezésünkre állnak, le lesznek hozva a Földre, a bolygó megtisztítását követően. A felemelés és a Felemelkedés folyamatában össze lesztek gyűjtve, hazavisznek majd benneteket, mert a származási helyeitek igen különbözőek. Sokan az Univerzum nagyon eltérő részeiről származtok.
Haza fogtok térni, vagy választhatjátok azt is, hogy egy ideig még a Földön maradtok Mesterként, de végezetül, miután itt minden munkát elvégeztetek, lehetőségetek lesz visszatérni a saját bolygótokra, vagy arra az otthonnak nevezett területre, ahonnan kiáradtatok, amennyiben vonzónak találjátok ezt a bizonyos manifesztálódást, vagy honvágyat éreztek általa. Néhányatok inkább a Földön fogja magát otthon érezni azután, hogy ennyi időt eltöltött már itt.
De mindazonáltal az Univerzum meg fogja nyitni kapuit előttetek, és képesek lesztek keresztül utazni az Univerzumokon, a dimenziókon, és megtapasztalni a teremtés csodáit. Ha arra vagytok hivatottak, hogy egyfajta irányító központ legyetek, ahogy ez a hely is, lesz erre a célra egy platform, (egy hajó), egy kommunikációs központ.
És a csatornázó, aki itt van, a csatornázók, akik itt vannak, egyre inkább kapcsolatba kerülnek azokkal a lényekkel, akik ezt a platformot irányítják. Másképpen azt is mondhatnánk, hogy ez a merkaba járműve annak a csatornázónak, aki hozzátok szól. Gyakorlatilag tehát mindig ott van felettetek az összes merkaba jármű.
A csatornázó elbizonytalanodott azzal kapcsolatban, hogyan is kezelje a kapcsolat ezen aspektusát ezzel a bizonyos hajóval.
Kérd és megadatik. Ez része annak a kapcsolatnak, amelyre mindannyiótokat megkérünk, hogy kapcsolódjatok a belső vezettetésetekhez. Az Ashtar Parancsnokság a nap 24 órájában rendelkezik tettre kész irányítókkal.
Minden olyan lény, akik elhagyták a testüket és a köztes létben vannak, mondhatnám úgy is, hogy egy új testre várnak. Akik nem fizikai állapotban vannak, el fognak érni egy fejlődési szintet, vagy egy megtapasztalási szintet. A saját egyéni fejlődésük alapján lehet, hogy egy másik bolygóra fognak kerülni.. 

Felemelkedési Terv 1. rész

2018. szeptember 2., vasárnap

Keyhole (Kulcslyuk) helyzetjelentésFordította: Rácz Anita

A Kulcs a Szabadsághoz meditációnk után felgyorsul a planetáris felszabadítási folyamat.
A Fényerők az kérték, hogy minél több olyan fizikai Rózsa Rendje csoport alakuljon meg a bolygó felszínén, akik rendszeresen hetente találkoznak, hogy megkönnyítsék az Eseménybe való átmenetet.
Itt található a már létező Rózsa Rendje csoportok listája. Ha vezettetést éreztek, csatlakozhattok hozzájuk vagy újakat is alakíthattok:
Az alábbi bejegyzésben találhatók a Rózsa Rendje találkozók instrukciói:
Hét nyelven készült el három meditáció videója a Rózsa Rendje csoporttalálkozókhoz:
Az Istennő visszatérése meditáció videói:
Az Istennő örvény meditáció videói:
A Szexuális gyógyító meditáció videói:
Az Istennő visszatérése és az Istennő örvény meditáció magyarul:
A Szexuális gyógyító meditáció magyarul:

Azért, hogy segítsünk terjeszteni az Istennői energiát szerte a bolygón, elkészült a tachion ékszerek egy speciális sorozata, Tachion Istennő Kollekció néven. Ezen ékszerek sok darabja hordozza Vénusz Rózsáját, a Rózsa Rendje szakrális geometriai szimbólumát:
Meglepő lépés, hogy a Fényerők engedélyezték az első lényeges információ nyilvánosságra hozatalát a felszíni lakosság számára 2018 januárja óta. Soha nem gondoltam, hogy ez nyilvánosságra fog kerülni.
Először Qanon tette közzé:
Majd Hal Turner:
Ez a Keyhole (kulcslyuk) Művelettel kapcsolatos, ami a Fényerők egy olyan művelete, melyben passzív/aktív ellenőrzés alá vonták a kémműholdakat és a telekommunikációs hálózat néhány más formáját.
Több mint egy éve említést tettem a műholdak passzív kontrolljáról:
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kémműholdak most már olyan képeket és adatokat küldenek, amiket a Fényerők akarnak, hogy küldjenek. A Fényerők közölték, hogy "néha a telekommunikációk és a Sigint berendezések nem fognak engedelmeskedni a fizika ismert törvényeinek". Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a karantén Föld ellenőrző mechanizmusának egyik aspektusát lekapcsolták.
A Keyhole (Kulcslyuk) Művelet egy másik része pedig a JP Morgan fő számítógépes rendszerében lévő számítógépes vírus frissítése, amely hatékonyan beindíthat egy globális tőzsde összeomlást és az ezzel összefüggő pénzügyi újraindítást.
Emiatt egyes források további iránymutatással szolgálnak, amit követhettek, ha vezettetést éreztek:
Ahogy azt Benjamin Fulford is közölte, szeptemberben még több változás várható:

Megbeszélést folytatok a Fényerőkkel azzal kapcsolatban, hogy még több információ lásson napvilágot és egy újabb helyzetjelentés várható egy-két héten belül.
A Fény győzelme! 

2018. augusztus 26., vasárnap

A Felemelkedési Terv 1. rész

COBRA 2018 augusztus 15-én közölt jelentésében szerepelt a következő rész:
"Sok évvel ezelőtt az Ashtar Parancsnokság elég pontos iránymutatást adott a Felemelkedés folyamatáról egy csatornázón keresztül, akit Eric Kleinnek hívnak. Itt hallhatók e csatornázásokról készült hangfelvételek, amit a Csillag Testvériségében lévő egyik kapcsolattartó adott át nekünk:"
(A hanganyagból később könyv is készült - The Crystal Stair (A Kristálylépcső) címmel, amelynek magyarra fordítása folyamatban van. Az átadott hanganyag második részét is itt olvashatjátok magyarul hamarosan. - a szerk.) 

Eredeti tartalom: https://www.youtube.com/watch?v=ykf8-t_-q9c
Fordította: Réder Ágnes, Takács Anikó, Rácz Anita


Az ikerláng a veled azonos és ellentétes képmásod, vagy a Felsőbb Éned másik aspektusa, egy olyan lény, mely teljes mértékben kapcsolódik hozzád. Vagy mondjam azt, hogy egy olyan lény, amely eredetét tekintve ugyanabba az időpontba helyezhető, amelybe te. Azt is mondhatjuk, hogy egy meghatározott ponton manifesztálódtál egyéniséggé. Ikerláng kombinációból származol. Így ha önmagad női aspektusa vagy, akkor létezik egy férfi aspektus is, jobb kifejezés híján mondhatjuk, hogy Létezik egy lény, aki a tökéletes párod.
A Felemelkedés egyik aspektusa, hogy rendszerint újra kapcsolódtok az ikerláng esszenciátokkal. Ez egészen csodálatos. Annak a vágya, hogy újra kapcsolódhassunk ikerlángunkkal - hogy ideális kapcsolatunk legyen, a szerelem tökéletes kifejeződése -, egy nagyon erős hajtóerő az emberi lényekben. Innen ered a kapcsolatra való törekvésünk. Valamilyen szinten tisztában vagytok vele, hogy valahol léteznie kell egy tökéletes kapcsolatnak, hisz ezt oly természetesnek érzitek.
Az ikerláng tehát a tökéletes kapcsolat számotokra, ő az a lény, amely a legteljesebb harmóniában áll veletek és valójában bizonyos szinten a ti részetek. Sokatok ikerláng esszenciája azonban nincs jelenleg fizikai formában. Felemelkedett állapotban dolgoznak. Valójában azt gondolom, hogy néhányan a felemelkedésetek alkalmával fogtok egyesülni az ikerlángjaitokkal. Ha tehát nem találjátok a tökéletes társatokat, annak jó oka lehet: hogy ők nincsenek közöttünk.
Ahogy egyre fejlettebbé váltok spirituálisan, egyfajta mágneses vonzás alakul ki az ikerlángok között. Ahogy egyre fejlettebbekké válnak spirituálisan, a közöttük kialakuló mágneses vonzás összehozza őket egy bizonyos ponton. Amennyiben nincsenek mindketten fizikai inkarnációban, ez a vonzás akkor fejeződik be, amikor megtörténik a Felemelkedés. Ez a téma egy külön történet. Ez csak egy kis ízelítő az ikerláng helyzetet illetően. Ami egy egészen csodálatos megtapasztalás.
Vannak ezenkívül lélekcsaládjaitok is. Ahogy fejlődtök, egyre inkább összekapcsolódtok velük, különösképpen a Felemelkedés után. Léteznek olyan lények, amelyek ugyanabban az időben teremtődtek, mint ti, ugyanabban a térben, veletek azonos módon, és ugyanolyan jellemvonásokkal rendelkeznek, mint ti. És igazán családi jellegű érzés velük újra együtt lenni. Legtöbbetek családja nincs jelen a harmadik dimenzió valóságában. Legtöbbetek kapcsolatai várják a felemelkedésetek, hogy aztán újra együtt lehessetek.
A felemelkedéseteket követően ismét tudatában lesztek e kapcsolatoknak, valamint, hogy kik is vagytok igazán. Olyan lesz, mintha egy álomból ébrednétek és emlékeznétek rá, kik is vagytok. Amikor reggel felébredtek, lehet azt hiszitek, hogy csak egy fura álomban volt részetek. De harminc másodpercen belül éber állapotba kerültök és teljesen jelen lesztek a normális tudatállapototokban, valamint személyiségetekben. Ilyen nagyjából a Felemelkedés folyamata - amely szerint felébredtek ebből a három dimenziós tapasztalásból, hogy újra egyesüljetek és újra kapcsolatba kerüljetek a Felsőbb Énetekkel, a valós személyiségetekkel, így aztán ez az élet lesz az álom.
Számos változó létezik, amely megszabja ennek az eseménynek az időpontját. Ezt nem mi irányítjuk, még csak nem is én irányítom. Hanem csakis a legmagasabb Forrástól érkezik majd a végső szó. Reméljük, hogy sikerül annyi Csillagmagot összegyűjtenünk az első hullámban, amennyit csak tudunk. Az első hullámot valójában a "hit próbájának" hívjuk.
Azok számára, akik az első hullámban mennek, kevés támpont lesz elérhető, leszámítva a mi csatornázott üzeneteinket, valamint a jelenlétünkkel kapcsolatos saját spirituális tapasztalataitokat, illetve a saját hiteteket. Akik a második, és a harmadik hullámban jönnek, azok számára már lesz némi látható bizonyíték arra, hogy mindez lehetséges, hisz szemtől szembe fognak állni olyasvalakivel, aki mindezt már megtette, ezek pedig ti lesztek.
Azt mondanám, az lenne a megfelelő hozzáállásotok, ha inkább nem várnátok és reménykednétek abban nap mint nap, hogy eljön a Felemelkedés és megment benneteket a harmadik dimenziós élettől. Persze sokan nem tehettek arról, hogy ezt a vágyakozást tapasztaljátok. Elmondom, hogy ez a vágyakozás valószínűleg erősödni fog bennetek, ahogy tudatára ébredtek az igazságnak, mert egy részetek már egy ideje arra vágyik, hogy visszatérhessen. De azt javasolnám, hogy a megfelelő hozzáállásotok az legyen, hogy bármikor készen álltok elmenni, de felelősek maradtok az életetekben és felkészültök arra, hogy itt maradtok addig, amíg erre szükség van. Nem hiszem, hogy ez több lenne, mint öt év. Azt gondolom, ettől sokkal kevesebb lesz.
Nekem az a véleményem, hogy a Teremtőnek az a szándéka, hogy a lehető legutolsó pillanatig vár, hogy a lehető legtöbb Csillagmagot összegyűjtse az első hullámban, azért, hogy a Felemelkedett Mesterek maximális számban térhessenek vissza, hogy maximális számú jót cselekedjenek, hogy beborítsák a Földet Krisztusokkal. Ha tehát kicsit tovább tart a folyamat, mint reméltétek, az azért van, véleményem szerint, mert Ő az utolsó pillanatig vár.
Minél többen jönnek az első hullámban, annál több embert lehet majd megmenteni a későbbi hullámok során és annál többen fogják ezt megtapasztalni. Újra elmondom, hogy az első és második hullám elsődlegesen Csillagmagokból fog állni. Az első hullám, kétségtelenül Csillagmagok lesznek és a Csillagmagok csak azon kis százaléka, akik felébredettek erre. A második hullám nagy valószínűség szerint a Csillagmagok többségét fogja jelenteni. Remélhetőleg néhány olyan ember is készen fog állni arra, hogy elmenjen, akik nem tartoznak ebbe a kategóriába.
A harmadik hullám a legutolsó pillanatban fog megtörténni, a nagy átalakulások és kataklizmák - ahogy ezeket ti látjátok - előtt és közben. Ezt a Földfelszín átalakulásának nevezném. Azon a ponton nagy valószínűség szerint nem lesz lehetséges az életben maradás a bolygón. Mindez valószínűleg a ti életetekben fog megtörténni. Azt hiszem, Ashtar tudományosabb és konkrétabb információkkal tud nektek szolgálni ezzel kapcsolatban.
Tudnotok kell, hogy a célunk az, hogy a lehető legtöbb teremtményt felemeljünk ebből a világból a tudatosság magasabb állapotába ebben a három hullámban. A Föld is keresztül fog menni saját átalakulásán. Ötödik dimenziós lénnyé fog válni és ezután a Föld olyan lényekkel lesz újranépesítve, akik alkalmasak az ötödik dimenziós valóságra. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy senki nem lesz képes földlakó lenni, hacsak fel nem emelkedik ahhoz.
Ez egy kitűnő kérdés. Az öngyógyítással, amiről beszélsz, nagymértékben fogunk foglalkozni e kurzus során. Hadd mondjam el, hogy rendelkeztek egy érzelmi testtel, ami sok élet óta veletek van. Sok negativitás, félelem és szűrzavar terhét viseli. Ezek bizonyos fokig mindannyiótok érzelmi testében sebeket ejtettek. Ha dolgoztatok magatokon, gyógyítottátok magatokat és meditáltatok, ezek nagy részét feldolgoztátok.
Ha ez számotokra elég újnak hangzik, akkor lehet, hogy egy kicsit több munkára lesz szükségetek. Mégis azt mondanám, hogy az az átalakulás, amire szükség van, nem valami olyan, ami sok időt fog igénybe venni. Nem kell 100/%-ban meggyógyulnotok és teljessé válnotok érzelmileg és spirituálisan annak érdekében, hogy most felemelkedhessetek. Ez megkönnyíti számotokra, hogy keresztülmenjetek a folyamaton, talán élvezetesebbé teszi, de ennek ellenére megvan a lehetőségetek arra, hogy felemelkedjetek..
Csodákat művelhetünk mindannyiótokkal. Ez a szándékunk. Voltak olyanok az első és második előadáson, akik nem feltétlenül meditáltak sokat, de az előadás során elkezdtek meditálni és érezni a kapcsolatot a belső vezettetésükkel és az előadás végére ők maguk is a Felemelkedett mestereket csatornázták.
Ez valami olyan, ami a velünk való együttműködés eredményeként jöhet létre. Együtt fogunk veletek dolgozni - főleg ha úgy döntötök, hogy a Felemelkedés útját tekintitek célotoknak - meglehetősen közvetlen és drámai módon és szeretettel és gyógyulással fogunk benneteket elhalmozni. Segíteni fogunk nektek elengedni azokat a korlátokat, amit magatok köré engedtetek - minden fájdalmat és szenvedést, amit mindannyian magatokba szívtatok - ami bizonyos mértékben még mindig csatlakozik az érzelmi testetekhez és a lényetekhez. Ez megszüntethető és elengedhető. És nem kell, hogy fájjon. Nem kell, hogy túl nehéz legyen. Bár kihívásokkal teli lesz.
Tegyük fel, hogy ennek az előadásnak a végén elkötelezitek magad a Felemelkedés mellett és ezt az utat választjátok. Úgy érezhetitek, hogy sok feladatotok van és a sok gyógyulásra van szükségetek. Csak tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy nyitottá váljatok erre a folyamatra és meditáljatok. Ha szeretnétek, meditációban kaphattok vezettetést. Én is és mások is tudnak ebben segíteni. Ha őszintén odaadóan foglalkoztok ezzel és őszinte vágy van a szívetekben, nem látok rá semmilyen okot, hogy miért ne lenne lehetséges számotokra, hogy elmenjetek.
Ha nem mentek el az első hullámban - ha nem vagytok olyan állapotban, hogy elmenjetek az első hullámban (talán még nem álltok eléggé készen vagy úgy döntötök, hogy nem mentek még akkor) -, lesz egy másik lehetőség, nem túl sokkal az első hullám után és minden valószínűség szerint akkora jól felkészültek lesztek. Ne adjátok fel és ne érezzétek úgy, hogy nem tudjátok megtapasztalni a gyógyulást és elmenni az első hullámban. Nem tudjátok, mikor lesz.
Azt mondanám, hogy fel kell ismerni, hogy nagyon hatalmas és Isteni lények vagytok Ti is, mint mindenki, de elfogadtátok a korlátokat, több fájdalmat fogadtatok magatokba az életből és ebből a denzitásból, ami itt van. Ez el fog múlni. Ha őszinte vágyat éreztek, akkor vége lesz. Részt vehettek ebben.
Nagy része a ti aktív közreműködésetek nélkül fog zajlani. Ez lesz az az időszak, amikor csodák fognak történni. De ezek nem annyira csodák, mint ahogy azt gondoljátok. Szóval legyetek pozitívak és ne az alapján döntsetek, amiről azt gondoljátok, hogy számotokra lehetséges, hanem az alapján hozzátok meg a döntést, amit akkor szeretnétek, ha bármi lehetséges lenne számotokra. Érezhetitek úgy a szívetekben, hogy nem vagytok érdemesek vagy nem álltok készen a Felemelkedésre. És mégis, a szívetek azt mondhatja nektek, hogy mindennél jóban szeretne felemelkedni ezen a világon.
Dönthettek úgy, hogy azzal a részetekkel azonosultok, ami úgy érzi, nem tudjátok megtenni vagy dönthettek úgy, hogy azzal a részetekkel azonosultok, ami tudja, hogy fel akar emelkedni. Akkor azonosuljatok ezzel a részetekkel. Alapjában véve csak ennyit kell tennetek. Vezettetést fogtok kapni és különféle tapasztalásokba lesztek vezetve, ahogy erre a csatornázásra is elvezettek benneteket. Nincsenek véletlenek. Nem száraz ágakat gyűjtögetünk itt. Csodálatos lényeket hívunk össze és ti ebbe a kategóriába tartoztok.
Néha láthatjátok az Ashtar Parancsnokság hajóit (természetesen meg tudnak nyilvánulni a harmadik dimenzióban, ahol tanúi lehettek). A jövőben ez tömegesen fog megtörténni. Ez is a terv része. Az evakuálás végső szakaszában a hajók láthatók lesznek a Föld körül. Viszont többnyire láthatatlanok maradunk, az ötödik dimenzióban. Ez sokkal biztonságosabb.
Az Ashtar Parancsnokság fölvette a kapcsolatot az összes világvezetővel. A világvezetők viszont nem voltak nyitottak az információcserére és az Ashtar Parancsnokság jelenlétére. Emiatt nem teljesen biztonságos az Ashtar Parancsnokság számára, hogy megnyilvánuljanak a harmadik dimenziós valóságban.
A Plejádiak és az Orionról származó lények is pozitívak. Azt is mondhatnánk, hogy az Orion csillagképben lévő csillagkapu egy interdimenzionális átjáró más dimenziókba. Ezen az átjárón keresztül érkezik sok felemelkedett lény a fényjárművükkel.
Szóval miért ti vagytok az elsők? Miért vannak olyan kevesen azok, akik készen állnak arra, hogy értesüljenek erről most? Kérdezhetitek, hogy miért vagytok ennyire különbözőek. A ti szívetek miért nyitottabb egy kicsit jobban? A ti elmétek miért nyitottabb egy kicsit jobban erre a lehetőségre? Ez azért van, mert a ti eredetetek valamennyire magasabb szintű. Benneteket, akik most itt vagytok velem ebben a teremben, Fénymunkásokként vagy Csillagmagokként kategorizálnálak.
Akár hiszitek, akár nem, nagyon fejlett lények vagytok. Nagyon csodálatos és bátor lények vagytok. Azok közé tartoztok, akik úgy döntöttek, hogy sok ezer évvel ezelőtt hátrahagyják a felemelkedett állapotot, hogy idejöjjenek és háromdimenziós inkarnációkon menjenek keresztül, azért, hogy segíthessetek az emberiségnek, azért, hogy segíthessetek ennek a bolygónak az átalakításában. Eljött az idő számotokra, hogy bizonyos fokig felismerjétek honnan származtok és elkezdjétek értékelni magatokat azért, akik vagytok, túl az elméteken, személyiségeteken, túl önmagatokról alkotott korlátozott koncepcióitokon. Ezért vagytok az elsők között, akik értesülnek erről. Ezért ébredtetek rá erre a lehetőségre. Sokan hallották már a Felemelkedésről szóló leírásokat, de valamilyen oknál fogva nem ébredtek rá. Valamilyen oknál fogva valahogy alszanak vagy nem hisznek. El fog jönni az ő idejük. Most a ti időtök van itt.
Sokat tettetek. Meglehetősen sikeresek voltatok, mint egyének. Mégis, azt mondanám, hogy kollektív szinten nem haladt olyan gördülékenyen és gyorsan az a változás, ami ennek a bolygónak lett szánva, mint ahogy azt reméltük, amikor úgy döntöttetek, ide inkarnálódtok. Szóval most egy kicsit fel kell turbózni az eredeti tervet. Az történt, hogy maguknak a Csillagmagoknak a többsége is alvó állapotba került. Ezért van a világ ennyire alvó állapotban és emiatt van, hogy még a Csillagmagok is alszanak. Mert létezik egy aura, ami az alvó állapot és zűrzavar aurája, amely körbeveszi a bolygót. A Fény még nem tört át teljesen. De nagy lépéseket tesz ez irányba.
Ezért arra kérlek benneteket, hogy legyetek nyitottak a Felsőbb Énetek, saját isteniségetek megtapasztalására és nyitottak annak a lehetőségére, hogy felemelkedett lények vagytok, akik a történelem egy bizonyos pontján leereszkedtetek, hogy elvégezzétek azt a munkát, amit végeztek. És most van itt az idő; belső ébresztőtök jelzett és felébresztett benneteket. Hallottátok a szót, hogy "felemelkedés" vagy lehet, hogy olvastatok róla néhány információt és megszólalt belső ébresztőtök. Valami azt mondta belül: "Ez nekem való".
Ez azért van, mert arra lettetek programozva, hogy felébredjetek. Erre az időszakra lettetek programozva, mert tudtátok, hogy nem számít, mi történik a harmadik dimenziós életeitekben, nem hagynak itt benneteket, amikor a Hierarchia megérkezik, hogy felemelje a tudatosságot és felemeljen és áttranszformáljon.
Szóval most itt az idő és most megkapjátok az ébresztő hívást. Egész szépen ébredeztek. Még több tennivaló és tapasztalni való van. Meg fogjátok ezt tapasztalni.
Tudjátok, az Ashtar Parancsnokság és a földönkívüli mesterek nagyban részt vesznek ebben. Sok űrhajó veszi körbe a Földet. Nem láthatók számotokra, mert magasabb dimenziókban vannak. Nem láthatók a földi radarok számára. Nem láthatók a Földről felküldött űrhajók számára. Viszont hadd mondjam el, hogy az égbolt jelenleg tele van felemelkedett lényekkel, akik segítenek ebben a munkában. Szóval mi ez a folyamat?
Mindig visszatértek a testetekbe, mert ez a test az az állomás, ahonnan el fogtok indulni az ötödik dimenzióba. Azt mondhatom, hogy ez a célja annak, hogy fizikai testtel rendelkeztek, főleg ebben az időszakban. Azt mondanám, hogy a felemelkedésetek csaknem ugyanolyan lesz, mint az enyém. Nem fogjátok hátrahagyni a testeteket és elmenni egy magasabb tudatossági állapotba. A testetek is át fog alakulni. A molekulák és atomok, a szubatomi részecskéitek, minden, ami ti vagytok, át fog alakulni és bele fog gyorsulni az ötödik dimenzióba.
Ezért a Felemelkedésnek három hulláma lesz - ahol az első kettő hullám nagyrészt a Csillagmagok visszatérését fogja jelenteni valódi önmagukhoz, azt, hogy újra felemelkedtek ti, akik eredetileg felemelkedett lények vagytok, akik idejöttek. Azt reméljük, hogy azok a Fénymunkások, akik felébrednek, ki fogják használni azt a lehetőséget, hogy a Felemelkedés első vagy második hullámában felemeljék őket. Közeleg az első hullám. Reméljük, nagyon hamar meg fog történni.
Véleményem szerint, minél hamarabb, annál jobb. Azoknak, akik az első hullámban emelkednek fel, meglesz az a lehetőségük, hogy Felemelkedett Mesterekként térjenek vissza a Földre és az emberek között járjanak és tanítsanak és "csodákat" tegyenek, megosszák ezt a hihetetlen üzenetet és segítsék az emberek felemelkedését. Végül is e célból jöttetek ide. Itt az idő, hogy nyitottakká váljatok annak lehetőségére, hogy teljesíteni tudjátok földi küldetéseteket és hogy magasabb nézőpontból végezzétek ezt a munkát, egy kicsit hatékonyabban, mint eddig, amíg úgy éltetek, mintha be lettetek volna hálózva a harmadik dimenziós életbe és annak korlátaiba.
Tehát a Felemelkedés első hullámában lehetőségetek lesz választani. Sokféle választási lehetőséget fogtok kapni. Dönthettek úgy, hogy Felemelkedett Lényekként tértek vissza Fénytestben, olyan testben, ami halhatatlan, olyan képességgel, mellyel tetszés szerint tudtok materializálni és dematerializálni, oda-vissza tudtok mozogni a fényhajók és a bolygó között, csodákat tudtok tenni, spontán tudtok teremteni az éteri anyagból, gyógyítani, sok csodás dolgot tenni. Röviden, minden olyat, amivel nagyban fel tudjátok hívni magatokra a figyelmet.
Nem kaptok sok figyelmet, ugye? Minden munkátok, minden meditációtok és megosztásotok jó volt valamire. De az esetek nagy részében csak abban segített, hogy újra egybegyűjtse a Csillagmagokat. Nem volt túl nagy hatással az emberiség egészére. Abban reménykedünk, hogy egy kicsit mélyebb hatással lesztek, amikor visszatértek Felemelkedett Mesterekként és elég nagy zűrzavart teremtetek. Amikor felemelkedett állapotban lesztek, nem lesz rátok hatással semmilyen negativitás, kétely, félelem, pénz, az ilyen fajta korlátok. Olyan mélyrehatóak és vérlázítók lehettek, amilyenek valójában vagytok és amilyenek voltatok, mielőtt a Fátyol alá jöttetek. A fátylakat ti fogjátok fellebbenteni.
Ez az egyik választás. Ez az a választási lehetőség, amit reméljük, sokan el fognak fogadni. Nem kötelező így tenni. Ha nektek, mint Csillagmagoknak felajánlják azt a lehetőséget, hogy az első hullámban felemelkedjetek és valahol máshol álljatok szolgálatba Ashtar Parancsnokságával, vagy visszatérjetek az eredetetekhez, mindez teljesen elfogadott lesz. Felemelkedett lényekként mindig szolgálatot teljesítetek valamilyen formában a jelenlétetek és kisugárzásotok által, legyetek bárhol.
Nagyon sokféle helyről érkeztetek, különböző tudatszintekről, különféle angyali birodalmakból, különböző környezetből, és lehetőségetek lesz visszatérni a lélekcsaládjaitokhoz, és oda, ahonnan származtok. Ha nem éreztétek magatokat kényelmesen, és teljesen otthon a Földön, annak nagyon jó oka van. És ez jó, sőt áldás, hogy ez így volt. Ez tartott benneteket egy picivel éberebb állapotban és ezért reméltetek mindig picit valami többet. Itt van hát ez a valami több.
Mindamellett a munka mellett, amit ezekkel a kommunikációkkal és üzenetekkel végzünk az egyéni spirituális fejlődés fokozása érdekében, a bolygóval is együtt dolgozunk már egy jó ideje, hogy segítsük a bolygó egyensúlyának fenntartását. Egészen mostanáig azon dolgoztunk, hogy megakadályozzuk a törésvonalak mentén jelentkező aktivitásokat. Ez a tevékenység megszűnt. Most itt az ideje, hogy engedjük ezeket megtörténni, és meg is történnek (földrengések, stb.).
Arra használtuk technológiánkat, hogy segítsünk valamelyest szabályozni a Föld keringését, ellenőrizni az ingadozást, ami elkerülhetetlenül újabb pólusváltáshoz fog vezetni. Sokat tettünk azért, hogy összpontosítsuk a fényt, melyet egyenesen maga a Teremtő sugároz az Univerzumon keresztül. Konkrétan energiarácsokkal dolgozunk. Nehéz ezeket leírni. Létezik egy rács a bolygó körül, ami úgy néz ki, mint a meridián vonalak hálózata, számos örvényponttal. Arra használjuk ezeket a rácsokat, hogy segítsünk kiegyensúlyozni és szabályozni a bolygótokat elárasztó spirituális sugarak arányát és természetét.
Ez, mint ahogy már mondtam, azért van, hogy segítsen az egyensúly fenntartásában, mivel a világotok bizonytalan egyensúlyi állapotban van. Most mindent megteszünk, amit csak tudunk, és tesszük ezt már jó ideje, hogy maximális időt biztosítsunk számotokra és az egész emberiség számára, a spirituális fejlődésre, valamint hogy felkészültek legyetek a változásra és a felemelkedésre, amely ezen a világon történik.
Tekintettel a felemelkedésre, úgy fogalmaznék, hogy maga a Föld is emelkedik. Ez a fejlődés elkerülhetetlen, meg kell történnie, és hoz néhány változást a Földön. Valószínű, hogy a változások igen drámaiak leszek. Az egyének felemelkedésére most különösen nagy hangsúlyt fektetünk, mert nagyon kritikus időket élünk. Próbálunk a lehető legtöbb embert elérni, főleg a Csillagmagokat vagy önkénteseket - titeket, akik a múltban köztünk voltatok és vissza fogtok térni, hogy újra velünk legyetek.
Segítségére leszünk mindenkinek ezen a bolygón, aki nyitott most a spirituális növekedésre és tudatosságra. Mindenki, akinek szeretet van a szívében, érzi ezt a sugárzást, amelyben mi segítünk, és tudatalatti üzeneteket kap tőlünk.
Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek veletek. Néhányótokkal most találkozom először, legalábbis ebben a formában, noha jó ideje figyelünk és vizsgálunk benneteket. Azt kell mondjam, meg vagytok jelölve. Kicsit jobban ragyogtok, mint a legtöbben körülöttetek a Földön. Szóval tényleg nehéz lenne elkerülnötök a figyelmünket.
Mivel oly nagyon ragyogtok, ez megkönnyíti számunkra összekapcsolódni veletek, megtalálni benneteket, nem számít, hova próbáltok elrejtőzni, hogy megosszuk veletek azt a szeretetet, ami bennünk él, és azokat az ajándékokat, melyek rátok várnak. Hatalmas ünneplés ideje ez a részünkről, és azt hiszem a részetekről is. Arról van szó, hogy asszimiláljátok ezt az információt, különösképpen ezt az új energiát, ami most manifesztálódik.
Miközben ezt teszitek, észre fogjátok venni, hogy az életetek ünneppé válik, egyre több lesz bennetek az öröm és a szeretet, és a dolgok kezdenek egyre pozitívabbá válni. Sok életen keresztül negatív gondolatok és kisugárzások vettek körül benneteket. Lekapcsolunk ezekről a programokról, megvannak erre a módszereink: nem agymosással, inkább úgy, hogy annyi szeretetben fürösztünk, hogy kénytelenek lesztek elolvadni.
Szóval ha megkeményítettétek a szíveteket annak érdekében, hogy megvédjétek magatokat, megértem. Ez is része a növekedési folyamatotoknak, de a szeretet elolvasztja majd ezt a jeget. Mert ugyanazt a szeretetet szeretnénk veletek megosztani, amit minden mester kinyilvánított, aki itt járt.
Sok tanulási lehetőségetek lesz. Először számos csodát fogtok megtapasztalni, egészen addig, amíg újra hozzászoktok. Elvisznek majd az egyik anyahajóra. Ott majd hatalmas ünnepséget rendezünk. Türelmetlenül várjuk, hogy újra együtt lehessünk veletek. Rá fogtok jönni, hogy néhányótok talán minket is felülmúlt a spirituális fejlődésben. Szóval azt tanácsolom, ne felettetek álló istenekként tekintsetek ránk, akik tiszteletet érdemelnek, inkább fivéreitekként és nővéreitekként lássatok.
Lehetőségetek lesz a hajókon maradni, ha úgy döntötök. Ezek a hajók, ahol otthonra leltek majd, hatalmasak. Természetesen vannak űrkompok is és kommunikációs platformok. Itt helyezkedik el egy efölött az otthon fölött, mivel ez az Ashtar Parancsnokság földi főhadiszállása. Van egy kommunikációs platformunk e fölött a lakás fölött.
Elvisznek majd az anyahajókra, ahol békére és nyugalomra leltek, mivel sokan közületek elfáradtak a harmadik dimenziós korlátok között. Itt lesz az idő, hogy újra megismerjétek a spirituális erőtöket és az ÉN VAGYOK jelenléteteket. Egybeolvadtok majd, és újra felemelkedett lényekké váltok. Újra meg kell majd tanulnotok az alkotókészség és manifesztáció aspektusait, megismeritek az erőtöket és azt, hogyan használjátok.
Nem lesz szükségetek többé arra, hogy a túlélés szintjén küzdjetek. Azonnal meg fogjátok kapni, amire vágytok, amit saját vágyatok fog manifesztálni. Erre minden felemelkedett lény képes.
Hogy milyen az élet egy éterikus ötödik dimenziós hajón? Nagyon kellemes és pompázatos. Egyes hajók több száz mérföld átmérőjűek. Ott is vannak ciklusok, mint amilyeneket itt nappalként és éjjelként tapasztaltok, szimulált ciklusok. A napfény oly módon van kidolgozva, hogy továbbra is lehessen tapasztalni a nappalt és az éjszakát. A környezet természeti. Vannak erdőink, patakjaink, tavaink, valamint óceánjaink, tele élőlényekkel. Mérges tölgyünk azonban nincsen.
Okosan válogattunk a mindenféle faj közül. Így megelőztük, hogy minden ilyen jellegű élőlény előfordulhasson. Mondhatnánk, hogy ez egy egészen Éden jellegű lét. Hasonlít ahhoz, amilyen a Föld lesz majd a bolygó változásai után, és miután felemelkedett ötödik dimenziós entitássá.
Eljön az idő, az utolsó hullám után, mikor azoknak, akiket evakuáltak, felkínálják a lehetőséget, hogy felemelkedett lényekként visszatérhessenek, és újra elfoglalhassák a Földet. A Föld addigra drámai átváltozáson fog keresztülmenni. És azok a lények, amelyek benépesítik a Földet, ugyanolyan Felemelkedett Mesterhez méltó képességekkel fognak bírni, mint amilyenekkel mi is rendelkezünk jelenleg más síkokon.
Így tehát ezzel a ragyogó tervvel azt reméljük, hogy ha elegendő számú Felemelkedett Mester tér vissza és manifesztál bolygó szerte, és mindezt látványosan teszik, ez várhatóan elég nagy vihart fog kavarni a médiában. És ez másokat is arra inspirálna, hogy utánajárjanak, mi is történik, és kérdéseket tesznek föl ezzel az Új Korral kapcsolatban, amely manifesztálódik. Sok tanítás áll majd rendelkezésre, és képezve lesztek. Tudni fogjátok, hogyan védjétek meg magatokat bármiféle negativitástól.
És tudni fogjátok, hogyan lássatok bele az emberi lényekbe, olvastok majd a gondolataikban, tudni fogjátok, mit éreznek. Elmétek teljes kapacitását használni fogjátok. És ahogy azt Sananda említette az elmúlt héten, halhatatlanok lesztek, és örök fiatalok. Így mikor visszatértek, kicsit fiatalabbnak tűntök majd, és ragyogóbbnak is, de mégis ugyanúgy fogtok kinézni. Továbbra is ugyanazok a lények lesztek, csak picit átalakultok.
Arra biztatnálak benneteket, hogy éljetek tovább úgy, mintha lenne még legalább további öt évetek, vagy több is itt.
Annak ellenére, hogy a Felemelkedés első hulláma bármelyik pillanatban megtörténhet, az időpontja még sincs garantálva. Így nem kívánhatjuk sem tőletek, sem mástól, hogy feladják a biztonságukat. Úgy kell tennetek, mintha továbbra is itt kellene léteznetek. Amennyiben legbelül erős késztetést éreztek arra vonatkozóan, hogy némiképp változtassatok a munkátok beosztásán, megtehetitek. De hozzá szeretném tenni, hogy ez a ti saját felelősségetek, és nem az enyém.
Ha itt bárki feladná a munkáját, és azt feltételezné, hogy két napon belül az egyik hajón fog kikötni, arról hallani sem akarok. Nem adunk meg időpontokat, mivel mi sem tudjuk a pontos dátumot.
De javasoljuk, hogy meditáljatok többet, és növeljétek a fókuszált koncentrációtok mértékét a meditációk során. De ne változtassatok drámaian az életstílusotokon. Ez nem egyszerű, hiszen egyfajta érzelmi gyógyulási folyamattal jár, amikor elfogadod a kihívást, hogy a spiritualitás útjára lépj.
Tudjátok, hogy ez néha megnehezíti azt, hogy teljesen működőképesnek érezzétek magatokat az anyagi világban, valamint a munkakörnyezetetekben. De javarészt, egy nagymértékű érzelmi tisztulás fog lezajlani annak érdekében, hogy ennek a folyamatnak az eredményeképpen, mindannyian sokkal könnyebbé váljatok.
Az első hullám tekintetében, van egy bizonyos kritikus tömeg, amit el kell érni. Ez talán valahol egy- és kétezer lény között lehet. Ez a mi előrejelzésünk a szükséges számra vonatkozóan. Lehet ennél több is, vagy kevesebb. De úgy gondoljuk, ha lenne kétezer Csillagmag, aki készen állna az első hullámmal felemelkedni, talán az elegendő lenne. De ismétlem, ez csak egy becslés.
Megközelítőleg 144.000 a Csillagmagok, vagy felemelkedett lények azon becsült száma, akik jelenleg itt vannak. Láthatjátok tehát, hogy durván 144.000 ezren vagytok, akik réges-régen Csillagmagként vállaltátok ezt a küldetést. És ennek csak egy kis hányadát várjuk, annak érdekében, hogy lehetővé váljon az első hullám.
Lehetetlen teljes bizonyossággal megmondani, még a viselkedésük alapján is. Ahogy mondtam, a sok Csillagmag közül, akik jelenleg itt vannak, a legtöbben mélyen alvó állapotba kerültek. Így az a tény, hogy nem úgy viselkednek, mint a Csillagmagok, nem jelenti azt, hogy nem is azok. Ez csupán azt jelenti, hogy kicsit mélyebben leplezve vannak.
Némileg mindannyian programozva vagytok. Talán néhányótok szabadabban él, és így készen áll akár azonnal is menni, míg mások már egy ideje tervezik az életüket, és megvalósították álmaikat különböző szinteken. Talán már tökéletesen valóra váltottátok álmaitok egy részét, vagy amit szeretnétek megteremteni, a karriereteket, az e világbeli sikereiteket, és az ehhez hasonló dolgok valamilyen szinten segítenek ösztönözni, ahogy elkezdtek emelkedni tudatosságotokban. Elétek fogják tárni azt a valóságot, hogy mindezt el kell engednetek. És ahogy elengeditek ezeket, azt mondanám, hogy egy átalakuláson fogtok keresztülmenni, melynek következtében úgy fogtok létezni a világotokban, ahogy most, teljesítve a kötelezettségeiteket, mégis másként fogtok érezni a kötődéseiteket illetően, szabadabbá váltok, kevésbé lesztek korlátozva, jobban képesek lesztek a Felsőbb Énetekből, a valódi lényetekből megosztani, hogy megteremtsétek azt, amit eddig talán kizártatok a manifesztációtokból, karakteretekből, a lényetekből.